Nahlédněme do historie

Nahlédněme do historie

Při cestování je občas zajímavé se jen tak zastavit na nějakém na prvním pohled nezajímavém místě, pořádně se rozhlédnout okolo a zamyslet se nad tím, co právě tam předky zaujalo, že se tam usadili a osídlili danou oblast. V kronikách se většinou dočteme jenom kdo danou obec koupil, ke kterému náležela panství, ale nedozvíme se nic o osudech a životech jejích obyvatel. Nedozvíme se, jak se v daném místě v minulosti žilo, jak dávní předci obhospodařovali neúrodnou půdu, aby přežili ani jak tehdy mohla vesnice vypadat.

Takovou příkladnou vesnicí, u které se zkusíme zamyslet a představit si její historický obrázek bude obec Lomy na Vysočině. Její osidlování bylo velmi postupné, neboť kopcovitý terén s kamenitou půdou nepřinášel příslib prosperujícího zemědělství. Tak co tedy lidi mohlo zaujmout, aby se v dané oblasti usadili? Název může napovědět. Lomy znamená místo, kde se lámal kámen. Právě kamenolom a kámen jako prodejní surovina přilákal to této obce po zániku okolních středověkých osad více obyvatel. Ti se postupně z lámání kamene začali zaměřovat na zemědělství, a hlavně chov dobytka.

Když tedy stojíme na kopci a obdivujeme vrcholky zasněžených alp na které můžeme za jasného dne dohlédnout, zkusme si představit obyčejného pasáčka ovcí, jak žene své stádo po svahu. S dobrou představivostí třeba uvidíme i sedláka, jak s volkem orá půdu a děvečka, která pomáhala na statku mu nese buchty. Při průchodu vesnicí si můžeme zkusit představit nízké domky s malými okny, vystavěné z kamene nebo nepálených cihel pokryté slaměnými došky. Opodál těchto stavení stály velké stodoly a chlévy a na kraji obce se nacházel mlýn a velký vrchnostenský dvůr.

Naopak když obcí budete procházet dnes, uvidíte vesměs poměrně moderní domy a připomínkou dávných dob je jen kaplička na náměstí. S velkou fantazií se člověk na žádném výletě nenudí a občas je zajímavé si zkusit představit život v minulosti a uvědomit si jaké máme štěstí, že dnes je obec plynofikovaná, má vodovod a do okolních obcí vedou autobusové linky. Že pro přežití už nemusíme dřít na poli, ale můžeme si po odpoledních užívat volné chvíle třeba na místním přírodním koupališti kde se koná i mnoho sportovních akcí.