Na poslední cestě

Na poslední cestě

Úmrtí v rodině je vždy spojeno s velkým smutkem pozůstalých. Protože k takové události naštěstí nedochází často, lidé zpravidla tápou, jak postupovat.

Jestliže k úmrtí dojde v nemocnici, v léčebně pro dlouhodobě nemocné, v hospici nebo v domově důchodců, dostanou příbuzní obvykle telefonické vyrozumění. Mohou pak oslovit některý z pohřebních ústavů, který si obvykle sám zjistí, kde je zemřelý dočasně umístěn, a zajistí jeho převoz. Jestliže člověk zemře v bytě, je třeba přivolat lékaře, nechat si vystavit „List o prohlídce zemřelého“ a teprve potom volat pohřební službu.

Do kanceláře pohřební služby je nutné k vyřízení pohřbu donést kromě vlastních osobních dokladů také občanský průkaz zesnulého nebo jiný doklad, a také oblečení do rakve.

Na místě se pozůstalí dohodnou na druhu rozloučení, civilním nebo církevním. Civilní rozloučení může být s obřadem nebo i bez něho. Rozloučení s obřadem se většinou odehrává v některé ze smutečních obřadních síní, do které přijdou známí, příbuzní a sousedé, kteří se o události dozvěděli ze smutečního oznámení. Smuteční síň bývá vyzdobena květinami, hraje reprodukovaná nebo dechová smuteční hudba, lidé si vyslechnou krátký proslov o zemřelém. Potom všichni přistupují k rakvi, rozloučí se úklonou, položením květin, případně kondolují rodině. Někteří lidé si obřad nepřejí, s mrtvým se v salonku krematoria rozloučí při reprodukované hudbě jen nejbližší členové rodiny. Rodina může zvolit i formu privátního rozloučení, kdy zpopelnění proběhne v dohodnutý den a hodinu bez přítomnosti rodiny. Ta truchlí doma nebo v jiném dohodnutém místě. Výjimkou nejsou rozloučení zcela bez obřadu, zesnulý je z místa úmrtí převezen rovnou do krematoria a tam probíhá zpopelnění bez účasti kohokoliv z rodiny nebo známých. Církevní obřady se provádějí v církevních zařízeních podle víry zesnulého, vede je duchovní.

Pohřební služba Charón, spol. s r. o. se sídlem v Ostravě-Porubě zajistí veškeré úkony, od převozu zemřelého, přes obřad až po nezbytnou administrativu. Přestože byl v řecké mytologii Charón, převozník duší zemřelých přes řeku zapomnění do podsvětí, znázorňován jako hrubý, vyzáblý a nevlídný stařec, tady se nepříjemností obávat nemusíte. Pracovníci pohřební služby Charón jednají profesionálně a s maximální ohleduplností.