Na jednání v maďarštině raději s tlumočníkem

Na jednání v maďarštině raději s tlumočníkem

Lidé stále více využívají automatický překlad, který je volně dostupný na internetu, jsou však situace, kdy se bez tlumočníka nelze obejít. Stane se, že je potřeba opatřit překladem ekonomický, právnický nebo technický text, a s tím si automatický překladač příliš neporadí. Člověk s velmi dobrou znalostí cizího jazyka dokonale rozpozná kontext a upotřebí přesně takové slovo cizího jazyka, které se pro daný předmět nebo jev používá. Kostrbatě znějí i jednodušší překlady na všeobecné téma. Profesionální překladatel si s textem poradí daleko lépe, překlad od něj má hlavu a patu a také vystihuje přesně podstatu věci.

Už vůbec se bez tlumočníka neobejde podnikatel, který jde na obchodní jednání s partnerem, jehož rodný jazyk nezná. Při důležitém rozhovoru záleží na každém slově, je třeba, aby se obě strany dokonale pochopily a aby později nedošlo k nedorozumění. Tlumočník reaguje na každou nepřesnost ve vyjádření, může se jedné z vyjednávajících stran zeptat, jak určitý výrok myslí, a druhé straně názor či přání opačné strany podrobně popíše.

Maďarština je složitý jazyk a v České republice není tolik lidí, kteří by ho dokonale znali. Klienti z Moravy, kteří nutně tlumočníka z českého do maďarského jazyka a naopak z maďarského do českého potřebují, se mohou obracet na tlumočnici Helenu Mlejnkovou. Nejen že překládá texty prakticky všech problematik, je schopna zajistit i konsekutivní nebo simultání tlumočení, případně zprostředkovat obchodní jednání s klienty z Maďarska.

Helena Mlejnková spolupracuje s renomovanými agenturami jako je Skřivánek, TA-SERVICE, Motýlek, 2H service a ABACK linguistic consulting. Překlady si u ní objednávají i vydavatelství, například Orbis nebo RO-T-OM. Potkat ji můžete na výstavní ploše pavilonů brněnského výstaviště Veletrhy Brno nebo v soudních síních Krajského a Městského soudu v Brně, protože působí zároveň jakou soudní tlumočník.