Může to potkat každého z nás

Může to potkat každého z nás

Zdravotní postižení je handicap, který si člověk zkrátka nevybírá. Ne každý se s ním však narodí. Spousta zdravých lidí, když vidí zdravotně postiženého člověka, má pocit, že se s touto vadou již narodil, a že se nás tento problém vůbec netýká. Ve spoustě případech to však nemusí být vůbec pravda.

Zdravotní postižení je vlastně jakási odchylka ve zdraví člověka, která nám způsobuje určitá omezení, a to ať už ve vykonávání určitých činností, nebo péčí o sebe sama. Zdravotní postižení může bohužel postihnout každého z nás prakticky v jakémkoliv věku. I když mezi velmi běžné příčiny patří dědičnost a příčiny vzniklé v prenatálním a postnatálním období, tedy v době těhotenství a porodu, postižení může vzniknout také v důsledku nějaké nemoci nebo úrazu.

Neexistuje jeden univerzální typ postižení, který by byl aplikovatelný na všechny fyzicky či psychicky znevýhodněné lidi. Ani rozdělení na mentální a fyzické postižení nepokryje zdaleka všechny typy zdravotních postižení a disfunkcí. Zdravotní postižení se tak nejčastěji rozděluje do skupin, podle převládajících znaků na fyzické, mentální a duševní, zrakové, sluchové, řečové, kombinované a nemocné civilizačními chorobami.

Nicméně ať už se jedná o zdravotní postižení jakéhokoliv typu s jakýmkoliv důvodem vzniku, jedno mají všechna společné – dokáží podstatně zkomplikovat život.

Lidé trpící zdravotním postižením se tak potýkají nejen se složitým zdravotním stavem, ale tento jev se také značně podepíše na jejich psychice, a to obzvláště pokud je zdravotní postižení potká teprve v průběhu života. Člověk, který tak byl celý život zvyklý fungovat, chodit cvičit a starat se o rodinu si najednou není schopný sám dojít ani na záchod. Nemluvě o tom, jak nepříjemné mohou být pohledy lidí na ulici. Spousta z nás si totiž ani neuvědomuje, jak mohou být lidé s handicapem na takové naše v lepším případě soucitné a v horším opovrhující pohledy citliví.

Ne vždy můžeme bohužel ovlivnit, co nám život nadělí do vínku. Co už ale můžeme ovlivnit lépe je to, jak s tím naložíme a jak se s tím popereme. Jestli budeme sedět v koutě a litovat se, nebo začneme bojovat. Také ze zdravotním postižením se dá žít kvalitní život, člověk se však nesmí vzdát.