Z Mířkova na výlety do Sedmihoří

Z Mířkova na výlety do Sedmihoří

Deset kilometrů severovýchodně od Horšovského Týna se nachází obec Mířkov. První zmínka o ní je již z roku 1158, kdy se píše o Hartmanu z Mířkova. V 15. století obec získal rod Mířkovských ze Stropčic. Nejdále to v kariéře dotáhl Mikuláš ze Stropčic, který byl v roce 1554 jmenován císařským radou, hejtmanem Menšího města pražského a roku 1560 hejtmanem Pražského hradu. O deset let později se stal purkrabím karlštejnským a zasedal na Zemském soudu. V roce 1603 kupují obec Mířkov Lobkovicové, poté se dostává do rukou německé šlechty. Ta do obce přivedla německé obyvatelstvo a rychle završila germanizaci kraje. Po roce 1945 byli Němci z regionu vysídleni a do obce se vrátilo české obyvatelstvo.

Doby dávno minulé v obci připomíná kostel sv. Víta ze 14. století, který byl původně v gotickém slohu, ale v 18. století byl barokně upraven a byla k němu přistavěna věž.

V současné době žije v Mířkově a přidruženém Křakově s osadou Nový Dvůr celkem 310 obyvatel. Je tady kromě obecního úřadu také pošta, knihovna, mateřská škola a fotbalové hřiště.

Obec má krásné okolí, které určitě stojí za návštěvu. Je to zejména chráněná krajinná oblast Sedmihoří, atraktivní na zdravotní vycházky i pro náročnější turistiku. Sedmihoří dostalo název podle sedmi vrcholů. Nejvyšší, Racovský vrch, dosahuje výška 619 metrů n.m. Ke koupání a rybolovu láká množství rybníků.

Když se budete chtít v obci ubytovat, hledejte na návsi rodinný statek, který byl před sto lety největší v celé obci, patřily k němu pole, louky i lesy. Dnes tady můžete ulehnout do dobové postele, ve které možná odpočívali původní majitelé, nebo přespat přímo na seně. Děti budou určitě nadšené z koní, ovce, koz, zakrslého prasátka a dalších zvířátek. Dospělí si mohou koupit čerstvě nadojené mléko a produkty z něho.

Když do Mířkova zavítáte, můžete si udělat výlet na čest kilometrů vzdálenou rozhlednu Březinka nebo na státní zámek Horšovský Týn, který je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. století již nebyl podroben větším stavebním úpravám a dochoval se v původní podobě.