Město nebo vesnice?

Město nebo vesnice?

Když si mají mladí lidé vybrat, jestli budou žít ve městě nebo na vesnici, většina z nich bez váhání zvolí město. Všechno tam totiž mají po ruce. Spousta barů, kaváren a obchodů prakticky za domem a v neposlední řadě spousta lidí všude kolem. Situace se však mění, když se lidé rozhodnou založit rodinu. V tomto případě se domek na vesnici nebo na okraji města jeví jako ideální možnost. A čím je život na vesnici oproti městu vhodnější?

Asi není třeba říkat, že co se týče bezpečnosti, je vesnice nedostižitelná. Vzhledem k tomu, že se tam lidé většinou znají, je jakákoliv cizí tvář, ať už v podobě návštěv nějaké z rodin, předmětem spekulací. Další velkou výhodou jsou sousedé. Pokud totiž žijeme na vesnici, nějaký alarm nebo jiný zabezpečovací systém pro náš dům je téměř zbytečný. Obzvláště sousedé starších ročníků ví často dříve než my, co se okolo našeho domu děje.

Bezpečnost na vesnici se však netýká jenom našeho majetku, ale také našich dětí. Zatímco ve městech se rodiče bojí dítě pustit byť jen přes ulici, aby ho nesrazilo auto, nebo ho nenalákal do svých spárů nějaký pedofil, na vesnici o tohle nemusíme mít téměř obavy. Kamkoliv naše dítě na vesnici půjde si můžeme být téměř jistí, že potká minimálně jednoho, ale většinou i víc, lidí, kteří ho znají. Tedy i když pustíme našeho školáka třeba poprvé samotného do školy v naší obci, víme, že i když jde sám, bude nad ním stále nějaký dohled.

Co je ale na dětství na vesnici nejlepší, a co je zároveň důvodem, proč lidé chtějí prožít rodinný život právě tam, jsou kulturní akce. Ve městě se sice stále něco děje, ale veškeré akce a události tam jsou tak nějak kolem nás. Lidé na vesnici tvoří jakousi komunitu, často až jednu velkou rodinu, a pravidelně se scházejí u příležitosti různých svátků nebo osla, které už ve městech pomalu vymírají. Nejen že tak pro děti máme pravidelný program a vyžití, ale také se naučí něco o českých tradicích a svátcích. Společné silvestry, pálení čarodějnic, dny Země a podobné akce jsou na vesnicích na denním pořádku. Podobný program bychom ve městě pro děti hledali jen těžko.

Vesničky jsou výjimečné také svou bohatou historií a památkami. Vzhledem k tomu, že nejsou vystaveny ustavičnému působení škodlivých látek z výfuků aut, průmyslových továren a podobných vymožeností dnešní doby, jsou tamní architektonické skvosty více něž zachovalé. Obdivovat tam můžeme například krásné kaple.