Město nebo obec?

Město nebo obec?

Slyšeli jste někdy pojem městys? Ti z vás, kteří to slyší prvně, si zřejmě domyslí, že tento pojem má něco společného s městem a rozhodně nebudete daleko od pravdy. Český republika se člení na kraje a ty potom na obce a města. Rozdílů, které od sebe obce a města odlišují, bychom našli hned několik, ty nejpodstatnější jsou ale velikost a hustota osídlení. Tyto rozdíly ale někdy mohou být opravdu markantní, například když srovnáme obec Vysoká Lhota, jejíž počet obyvatel k roku 2017 činil pouhých patnáct lidí s městem Brnem, kde se počet obyvatel pomalu blíží k půl milionu. To mohlo být jedním z důvodu, proč lidé do tohoto rozdělení přidali ještě územní celek zvaný městys., který je velikostně něco mezi městem a obcí. Označení městys pak může používat obec, která byla městysem před rokem 1954 a která o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Počet městysů v České republice v roce 2017 bylo přesně 221.

Štoky jsou právě jednou z těch obcí, které získaly statut městys. Štoky spadají do kraje Vysočina a nachází se v okrese Havlíčkův Brod, konkrétně blízko hranic Čech a Moravy. Soudě podle první písemné zmínky je městys Štoky starý celých 671 let. Štoky mají téměř dva tisíce obyvatel a v současné době se dynamicky rozvíjí. Nedávno zde například byly zřízeny stavební plochy pro stavby nových rodinných domků. Pokud byste se rozhodli postavit si ve Štokách dům a vychovávat zde své děti, určitě vás potěší fakt, že je zde jak Mateřská tak Základní škola, což vám může poměrně usnadnit život a ušetřit čas, který byste jinak museli věnovat vozením dětí do škol v jiných městech/ obcích. Co se týče kvality výuky na Základní škole, můžou se Štoky pyšnit nedávným úspěchem svých studentů devátého ročníku, kteří se podle celorepublikového testování umístili mezi prvními 10% nejlepšími školami v Česku. V městysu je od roku 2000 tak dům s pečovatelskou službou a dále zde najdete také zdravotní středisko, knihovnu nebo třeba farnost. Ani milovníci sportu nepřijdou ve Štocích zkrátka. Je zde mnoho organizací jako TJ Sokol, triatlon, mažoretky a mnoho dalšího. Na rozdíl od některých obcí, se tedy ve Štocích nebudete cítit „odříznutí“ od okolního světa, ale naopak budete mít všechny nejdůležitější věci přímo po ruce.

Městys Štoky také pořádá spoustu kulturních akcí, které jsou lákadlem nejen pro místní, ale také pro turisty. Pokud jste tedy nikdy nenavštívili žádný městys, určitě zajeďte do Štoků, mohou vám toho spoustu nabídnout.