Město, kde je pořád Úterý

Město, kde je pořád Úterý

V západních Čechách, v nejzápadnější části okresu Plzeň-sever, v malebném údolí Úterského potoka se ukrývá pověstmi opředené město Úterý. Jeho vznik je dodnes zahalen tajemstvím, podle pověsti osadu založili němečtí horníci, které pozvali Přemyslovci, aby učili místní obyvatele řemeslům. Jeden z horníků po cestě usnul a zdál se mu sen o nalezišti zlata. Když se probudil, spatřil havrana se zlatým prstenem v zobáku. Toho sledoval a na místě, kde pták upustil prsten začal kopat a skutečně nalezl zlatonosnou horninu. Havran s prstenem dodnes zdobí znak tohoto města, ovšem to, že se tu těžilo zlato nikdy nebylo doloženo, ale ani vyloučeno.

Samotný název Úterý je poté nejpravděpodobněji odvozen od trhů, které se tu každé úterý konaly. Status městyse prý osadě udělil Přemysl Otakar I., který sem tímto krokem chtěl přilákat více horníků. Další a další práva poté městys získával po skončení husitských válek, kdy obyvatelé vyznávali husitské myšlenky, což se však nelíbilo klášteru, pod jehož pravomoc městys spadal. Opati se proto snažili obyvatele si získat zpět na svou víru udílením různých výsad, mimo jiné povýšili městys na město. To však nepomohlo, a tak další opat udělil městu pravomoc vařit pivo a pálit kořalku a slíbil zmírnění roboty. Ani tím se však obyvatelé nenechali uplatit.

Dále v historii obyvatele potkali všechny strasti i radosti stejně jako celou republiku. Dnes je ve městě vyhlášena městská památková zóna, náměstí s měšťanskými hrázděnými domy, renesanční radnice nebo barokní kostel zaujmou svým jedinečným kouzlem každého návštěvníka. Tyto památky upoutaly zraky také filmařů, a tak se tu natáčely snímky “Zvony z rákosu” nebo “Zdivočelá země”. Památky spolu s okolní přírodou a blízkostí k lázeňským městům z města dělají příjemné místo na výlet.