Malebná vesnička s rybníkem na návsi

Malebná vesnička s rybníkem na návsi

Obec Bartoušov najdeme na Vysočině, 5,5 kilometru jihovýchodně od města Havlíčkův Brod. Leží v nadmořské výšce 474 metrů nad mořem. První písemná zmínka o tomto místě je z roku 1281, obec vznikla asi o třicet let dříve, založena byla pravděpodobně Bartolomějem, bratrem Bohuslava z Chuchle. První podoba názvu obce byla německá, Partuzchdorf. V roce 1303 se vesnice stala součástí panství Pohledu a teprve na počátku 18. století přešla do majetku panství Štoky-Střítež. Hlavním zdrojem informací o obci je tak zvaná Berní rula z roku 1654, první skutečný zemský katastr. Z něho se dnes dozvídáme, jak lidé tehdy hospodařili, jakou měli výměru polí i dobytek.

Majitelé obce se v průběhu desetiletí měnili, ale až do roku 1848 zde žili obyvatelé převážně německé národnosti. Proto obec po desetiletí nesla německé názvy jako Bartuschdorf, Bartossow, Portesdorff a Patersdorf. V letech 1869 – 1910 se jmenovala Bartošov, ale stále zde žily německé rodiny. V roce 1930 měla obec podle sčítání přes tři stovky obyvatel, větší část se hlásila k německé národnosti a k římskokatolické církvi. Vztahy obyvatel české a německé národnosti se zhoršily v letech 1936 až 1941, kdy byla zavřena česká škola a zrušen český hasičský sbor. Po skončení 2. světové války se němečtí obyvatelé museli z Bartoušova odstěhovat a jejich majetek získali Češi, kteří se tady rozhodli usadit. Dnes v obci žije trvale 156 obyvatel.

Na konci 20. století se toho v Bartoušově hodně změnilo, byla vybudována kanalizace, postavena autobusová čekárna a prodejna. V pozdějších letech byl odbahněn rybník na návsi, dobudovala se další větev kanalizace, vodovod i rozvod plynu. Opravilo se veřejné osvětlení, zavedl telefon a začalo se těžit dřevo v obecních lesích.

Okolí obce je velmi malebné a láká k turistice. Západní hranici obce tvoří řeka Šlapanka, levostranný přítok Sázavy. Řeka Šlapanka, dlouhá 39 kilometrů, pramení v severní části Brtnické vrchoviny, protéká loukami i lesy a na své cestě krajinou přijímá vody mnoha potoků. Je sjízdná od soutoku se Zlatým potokem, vodáci po ní mohou jet za dobrých podmínek asi 15 kilometrů. Samotným Bartoušovem protéká bezejmenný potok, jižně od obce je Bartoušovský rybník, jehož přítok se vlévá do Šlapanky.