Legenda o zpívající lípě

Legenda o zpívající lípě

Stromy jsou tichými svědky našich dějin, mnozí si pod rozkvetlou třešní dali první pusu, jako malý lezli pro jablka nebo odpočívali na lavičce v jejich stínu ve stáří. Stromy nenápadně sledují naše radosti a pády a přežijí životy jednotlivců, často pod nimi doslova procházejí dějiny, jako například u oné pověstné jabloně, kde Isac Newton objevil gravitaci, když mu jablko padlo na hlavu.

Mnohokrát si při procházce obcí nebo městem všimneme mohutných stromů, u kterých stojí malá nenápadná cedulka, že se jedná o památný strom. Zpravidla se jedná o lípu nebo vzrostlý dub, který na svém místě stojí již stovky let a byl svědkem mnoha událostí. V obci Telnice také jednu takovou lípu najdete, je více než sedm set let stará, obvod kmene má téměř dvanáct metrů a svou korunou dosahuje pětadvaceti metrů výšky. Je to jedna z nejstarších a nejmohutnějších líp v České republice. Tato lípa je opředena známou legendou a zaujala hned několik známých spisovatelů, kteří o ní psali. Mezi nimi i Alois Jirásek, Tereza Nováková, J. Orebský nebo A. Wenig.

Legenda nese název o Lukášově Zpívající lípě a pojí se s dobou náboženského útlaku. Legenda vypráví o Českém bratru, který v prostorné a tehdy uzavřené dutině stromu nalezl úkryt při opisování Nového zákona a zakázaných žalmů. Svítil si lojovými svíčkami, texty si u práce pozpěvoval a při šumění koruny ve větru vznikl dojem, že si je zpívá samotná lípa.

Kromě památného stromu se v obci také nachází mnoho kulturních památek a díky péči obecního úřadu o obec, vyhrála zelenou stuhu za péči o krajinu a životní prostředí. Ke kulturním památkám se řadí několik venkovských usedlostí, kostel i Poličský dvorec. Tato obec při návštěvě překvapí mnoha zajímavostmi a krásnou přírodou.