Labyrintem cel a daní

Labyrintem cel a daní

Clo je dávka, kterou stát vybírá za zboží, překračující celní hranici. A proč celní poplatky vůbec vznikly? Stát nebo i skupina států chce tímto způsobem ochránit svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí a také získat další finanční prostředky do svého rozpočtu. Někdy se clo dokonce stává prostředkem politického boje mezi jednotlivými zeměmi. Z hlediska pohybu zboží se platí clo vývozní, dovozní nebo tranzitní. Poslední z uvedených není zcela obvyklé, týká se především vývozu strategických komodit, jako je například ropa. Tzv. specifické clo se platí pevnou částkou za určitou jednotku, u valorického se stanoví procentuální částka z hodnoty zboží. Kombinací obou těchto cel je clo diferencované.

Poskytování služeb v oblasti celní problematiky se už mnoho let věnuje firma Celstat, s. r. o. se sídlem v Praze, na její pracovníky se můžete obrátit kdykoliv, když budete potřebovat zastoupení v celním řízení, budete odbavovat do zahraničí různé zásilky, dovážet a vyvážet zboží. Celstat za vás vyřídí veškeré formality, spojené s celní deklarací, zpracuje Jednotný správní doklad, Deklaraci celní hodnoty, provede i opravy podaných dokumentů, bude reagovat na výzvy a vypracuje v případě odmítnutí odvolání. Pomůže s vyřizováním certifikátů o původu zboží EUR1 a ATR, karnetů ATA a TIR. Pro svoje klienty je Celstat schopna také zajistit celně-právní zastoupení v případě, kdy dojde k nějakému sporu.

Příjemné a pohodlné je i vedení evidence spotřebních daní v EMCS a zpracování přiznání ke spotřební dani. Vzhledem k tomu, že Celstat spolupracuje s řadou dalších firem, dokáže zajistit spediční a logistické služby s celoevropskou působností i dočasné uskladnění celních zásilek a běžného zboží.

Nabízí také pomoc v podobě sběru a zpracování dat pro Intrastat. Jde o systém, který musí povinně užívat všechny země EU, a v němž se shromažďují a zpracovávají údaje o všech zásilkách, které z České republiky odejdou do ostatních členských států Evropské unie a také do ní přijdou. Data potom dál slouží Evropskému statistickému úřadu k vedení statistiky o obchodních aktivitách, k vyhodnocení údajů a hledání nových obchodních příležitosti. Celstat poskytuje celní služby na Celním úřadu pro hl. Město Prahu a pro Středočeský kraj.