Krajina jako v pohádce

Krajina jako v pohádce

S pohádkami se neodmyslitelně pojí kromě líbezné princezny a okouzlujícího hradu také krásná krajina a mnohdy i malebné vesnické usedlosti a zdobené statky. Pokud si v létě chcete připadat jako v pohádce, ideální je se vypravit do Jižních Čech. Nejen rybníky poseté Třeboňsko, historií protkané Táborsko nebo metropole Jižních Čech České Budějovice vám mohou mnoho nabídnout, ale také nespočetné vesničky rozeseté v jejich okolí dávají na odiv svůj charakteristický půvab. Za ten vděčí především typickému architektonickému stylu unikátnímu pro tuto oblast – selskému baroku.

Jedná se o zcela svébytný sloh lidové architektury, který s obdobím baroka jako takovým nemá příliš mnoho společného a spojuje v sobě více stylů dohromady. Jednoduše by se dalo říct, že stavitelé statků si v 19. století vzali inspiraci ve všem, co se jim líbilo, a spojili tak zdobné křivky barokních staveb s prvky klasicistními i neorománskými. Výsledkem jsou domy pestrých barev s mohutnými štíty a mnoha ozdobnými prvky. Nejznámější vesnicí, kde můžete najít domy ve stylu selského baroka a která je dokonce na seznamu památek UNESCO jsou Holašovice. Nejsou však ani zdaleka jedinou vsí, kde můžete typ typické stavby vidět a v klidu si vychutnat pohled na pohádkově vyhlížející stavení a brány.

Selské baroko také v mnohém značí i samotný životní styl té doby. Sedláci tehdy stavěli ve velkém křížové cesty a boží muka podél cest, kapličky ukryté v lesích nebo sochy svatých které měly chránit úrodu. Tyto památky lidové architektury spolu s úžasnými domky nyní vytvářejí jedinečné kulisy v malebné přírodě, mnohdy se jejich obraz odráží na hladině rybníků a vtahují turisty do pohádkové atmosféry.