V kraji uhlí přežívá chráněný brouk

V kraji uhlí přežívá chráněný brouk

Na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku na severní Moravě leží město Paskov. Patří k němu i menší obec Oprechtice. V celé aglomeraci v současné době žijí čtyři tisíce obyvatel. Kdo by čekal hornatou krajinu, spletl by se. Paskov leží v nadmořské výšce do 300 metrů v rovinaté krajině.

První písemný dochovaný záznam o Paskově je z roku 1267. Tehdy byl olomouckým biskupem Bruno, významná politická osobnost. Bruno prožil první půlku svého života v Německu, další pak na Moravě. Měl velký vliv na české panovníky a prosazoval osídlování v té době řídce obydlených regionů na severní Moravě. Zaměřil se hlavně na lesnatou krajinu mezi Odrou, Ostravicí a Beskydami. Za jeho působení se do těchto oblastí dostávali převážně němečtí kolonisté.

Do dnešních dnů se dochoval zámek, který byl vybudovaný ve 14. století. Patří k němu krásný park. V němž je unikátní přírodní památka, biotop kriticky ohroženého brouka páchníka hnědého. Žije v dutinách vzrostlých listnatých stromů a celá lokalita je  považována za evropsky významnou. Mezi další pamětihodnosti města, které stojí za to vidět, patří kostel sv. Vavřince, fara a dřevěná sýpka z první poloviny 18. století, socha sv. Floriána a kašna z druhé poloviny 18. století. V Oprechticích je kaple sv. Kříže.

Na konci 80. let byl Paskov průmyslovou obcí s osmi tisíci pracovními místy. Lidé pracovali především v dole Paskov, v sodovkárně, skleníkovém areálu, panelárně, skladu Barumu a dojížděli za prací také do Nové huti Kunčice, Vítkovických železáren a textilních závodů ve Frýdku-Místku. Dnes už ve velkých podnicích pracuje méně lidí, ale vznikla tady řada  menších soukromých firem. V současné době je největším zaměstnavatelem města celulózka Biocel Paskov, která dává výrobou sulfitové buničiny práci čtyřem stovkám lidí. Další lidé našli pracovní uplatnění na pile, v sodovkárně, v pekárně a ve firmách Svopex, Skanska a Scania.

Paskov má dobré dopravní spojení po silnici první třídy s Ostravou a Frýdkem-Místkem, a také po železnici, do Ostravy a Valašského Meziříčí. Paskov byl povýšen na město v roce 2011.