Kdo se stará o město

Kdo se stará o město

Město se stalo prostředím, kde člověk tráví většinu svého času, chodí po betonových chodnících a očekává že budou čisté a opravené, míjí večerní osvětlení a doufá, že lampy nezhasnou, při procházení parkem se nechce prodírat nepřehlednou džunglí. Chceme, aby město, ve kterém žijeme bylo čisté a pěkné, avšak sami se o něj nestaráme. Kdo jsou tedy ti, kdo dohlížejí, aby v živoucím městě vše fungovalo, jak má?

To je práce pro technické služby, jedině díky nim a jejich vytrvalé nikdy nekončící práci se města pomalu neproměňují v džungle a skládky. Parky jsou to, co dělá město živějším a půvabnějším, trávit odpoledne mezi zelení je příjemnější než procházet kolem betonových bloků. Sekání trávy, údržba zeleně, řezy a tvarování živých plotů ale i jarní sázení květin, to vše v Kutné Hoře zaštiťují tamní technické služby.

Mnohem více času, než klidným sezením v parku trávíme rychlou chůzí po chodnících, kdy spěcháme v nabitém dnu z jednoho místa na druhé. Stavební a údržbové práce, mezi které patří veškeré opravy komunikací, dlaždické práce, pokládky a opravy kamenné i zámkové dlažby ale i čištění kanalizačních výpustí nebo dopravní značení by bez technických služeb nefungovaly tak hladce. Rozbitý chodník může ohrozit zdraví mnoha lidí a nepřesné dopravní značení je opravdovou hrozbou. Právě proto je tak důležité, aby ho někdo kontroloval a postaral se o opravu. Nejvíce úrazů chodce však potká v zimě na náledí proto mezi další práci technických služeb patří posyp komunikací.

Mezi další činnosti, bez kterých by se město neobešlo jistě patří údržba a čištění veškerých veřejných prostranství. Odvézt odpadky, vyčistit chodníky, dohlédnout na dětská hřiště. Lidé jsou zvyklí mít i v noci světlo a temné uličky vzbuzují strach, proto je třeba dohlížet na funkčnost veřejného osvětlení a jeho případné opravy. Proto buďme rádi, že na každé město neustále někdo dohlíží a dbá o jeho bezvadné fungování a pořádek.