Kdo pečuje o Velký Šenov

Kdo pečuje o Velký Šenov

Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov je příspěvková organizace města, která se zabývá vodním, místním, bytovým i odpadovým hospodářstvím. Všechny tyto služby pomáhají zajišťovat spokojený život všech dvou tisíc místních obyvatel ale i o hladký chod města. A co zahrnují jednotlivé činnosti této příspěvkové organizace?

V rámci bytového hospodářství pečuje středisko o městské domy a byty. Spravuje jejich pronájem, nabízí je obyvatelům a dbá na dodržování domovního řádu. Zaměstnanci střediska také drží pohotovost pro případ, že například v bytovém domě přestane fungovat elektřina, je možné se na ně obrátit s žádostí o kontejner a podobně. Pro to, aby se obyvatelům v domech žilo co nejlépe zajišťuje středisko také rekonstrukce, ať už kompletní opravy interiérů, kdy je třeba vyměnit podlahy nebo namontovat plastová okna ale také zajišťuje opravy exteriérů, a to od větších stavebních prací až po výměnu venkovních dveří.

Místní hospodářství zahrnuje opravy cest a silnic, odhrnování sněhu v zimě, kácení stromů a mnoho dalších nezbytných činností. To může být i například odvodnění silnice. To okrajově souvisí také s další činností, kterou se středisko zabývá a tou je vodní hospodářství. V domech pečuje o odečty vody, stará se o veškeré opravy vodovodních přípojek a jejich havárie, ale také upozorňuje v suchém létě na zákaz využívání pitné vody k zalévání nebo napouštění bazénů. Zároveň je jediným dodavatelem pitné vody pro město a pečuje o její čištění ale i nakládání s odpadními vodami. Středisko se dále v rámci odpadového hospodářství stará o sběrné středisko, zabezpečuje svoz odpadů a v současné době například i poskytuje obyvatelům návody a rady, jak nakládat s odpady souvisejícími s Covidem.