K Berounce za vodou i turistikou

K Berounce za vodou i turistikou

Na severu od Plzně se rozkládá malebná vesnice Dobříč se čtyřmi stovkami obyvatel. Zahrnuje dvě katastrální území – Dobříč a Čivice. Na větším území, které dalo název celé obci, se odehrává většina života obce, je tady náves a základní škola, kam se sjíždějí žáci od první až do páté třídy ze tří okolních obcí. Je malotřídní, takže učitelé mají na všechny děti dostatek času a mohou se jim věnovat. V Dobříči je starší zástavba, tvořená staršími hornickými domky, i novostavby, obydlené většinou mladými rodinami. Právě oni oceňují, že je v obci nový sportovní areál. V části obce Čivice upoutá pozornost každého návštěvníka dominanta vesnice, kterou je kostel Nejsvětější trojice, postavený již v první polovině čtrnáctého století. Když zmiňujeme významná místa v této oblasti, nesmíme zapomenout na zemědělský dvůr Bertín. Jeho tradice sahá až do roku 1849. V nedávné době prošel rozsáhlou rekonstrukcí a jeho návštěvu je dobré nevynechat už z toho důvodu, že od jeho brány je nádherný výhled do celého kraje.

Čivice se rozkládají na teritoriu Přírodního parku Horní Berounka, vyhledávaným turisty z širokého okolí. Kaňon řeky vede skalnatým územím, porostlým lesy. Zdejší území láká svou romantikou především vodáky, jezdí se sem kvůli krásnému prostředí i za pěší turistikou. Stezky jsou dobře značeny, takže nikdo nezabloudí, k vidění jsou zde chráněné druhy rostlin, stromů i květin. Obec Dobříč plánuje v místě vybudovat naučnou stezku a navázat tak na již zbudovanou a v roce 2013 otevřenou naučnou stezku Kaňonem Horní Berounky u nedaleké obce Kaceřov, dlouhé téměř čtyři kilometry. Na naučné stezce by byly umístěny informační tabule o přírodních úkazech krajiny, lidé by mohli posedět na lavičkách v zelených zákoutích nebo u studánek s křišťálovou vodou. Počítá se s tím, že biokoridor v kaňonu řeky Berounky by získal nadregionální význam a jako takový by přilákal do kraje další zájemce o turistiku a vodácké sporty.