Jak se měnila obec Bratrušov

Jak se měnila obec Bratrušov

České obce, které leží nedaleko hranic s okolními státy velmi často měnily své názvy, složení obyvatele i vlastníka. Nemusí se jednat jen o obce na samotných hranicích, ale pojďme se například podívat na obec Bratrušov, která se nachází v podhůří Hrubého Jeseníku, pět kilometrů od města Šumperk. Název Bratrušov, který je odvozen od osobního jména Bratruš svědčí o tom, že obec založili s největší pravděpodobností Slované ještě před velkou kolonizací německých osídlenců v průběhu 13. a 14. století. Ovšem svým protáhlým tvarem podél komunikace a rozdělením půdy na lány jež se táhly za příbytky je Bratrušov typickou německou kolonizační vesnicí.

Po dlouhé roky pak obec nesla nejspíš německý název Brattersdorf. Jednalo se o malou podhorskou ves, kde se obyvatelé živili převážně zemědělstvím a jediným výrobním zařízením byl vodní mlýn. Lidé často odcházeli pracovat do průmyslových podniků do nedalekého Šumperku. V roce 1900 v obci žilo 1016 obyvatel a všichni kromě dvou se hlásili k německé národnosti. Česká menšila se začala tvořit až po roce 1918 a převládla až po vystěhování Němců a novém osídlení obce. Mezi lety 1980 a 1990 poté Bratrušov spadal k Šumperku. Až po roce 1990 se Bratrušov obec stal samostatným.

Dnes se jedná o malou ale moderní obec, která žije bohatým společenským i sportovním životem, obyvatelé v ní najdou školu i školku, blízký Šumperk zajišťuje pracovní příležitosti i potřebné služby a kulturní vyžití, v obci funguje sbor dobrovolných hasičů a Sokol a obecní úřad dbá na to, aby se v obci všem žilo dobře. Tomu napomáhá i okolní příroda, která je jako dělaná na výlety a procházky, v zimě to není příliš daleko do okolních lyžařských středisek nebo za termálními prameny.