Jak by měl vypadat obecní zpravodaj

Jak by měl vypadat obecní zpravodaj

Každá obec, ať je velká, jak chce, žije svým kulturním a společenským životem, radnice se o své obyvatele stará a je jednou z jejích povinností je informovat o tom, co se v obci kde žijí děje. Některé obce volí internetové stránky, další mají informace vyvěšené i na obecním úřadě a hlásí je místním rozhlasem, avšak v mnoha obcích je velmi oblíbeným médiem k šíření informací obecní zpravodaj. Velmi často patří ke kulturnímu životu v obci, obyvatelé se z něj dozvídají vše důležité, a proto by měl splňovat jistí náležitosti, které jsou kladeny na zpravodajská média.

Obecní zpravodaj by tedy měl být jakožto všechna zpravodajská média ideálně nestranný a neměl by šířit názory radnice a jejích představitel, ale měl by obyvatele opravdu informovat o tom, co se v obci děje. Vzhledem k tomu, že nejčastěji se jedná o médium vydávané z obecních peněz, redaktoři obecního zpravodaje by měli vždy ctít novinářkou etiku, pravdivě informovat o tom, co se děje a názorové texty, jako například úvahu nebo komentář by měly být vždy náležitě odlišeny. To znamená, že zpravodajský styl, který je věcný, informační, pravdivý a vždy podložený zdroji by měl ve zpravodaji převažovat nad publicistikou, kam se řadí vlastní názorové texty.

O čem tedy by se ve zpravodaji mělo psát? Měl by obsahovat všechny podstatné informace pro obyvatele a záleží tedy na tom, jak často vychází. Pokud jen jednou nebo dvakrát do roka, je dobré shrnou výši místních poplatků a způsob jejich úhrady, zahrnout zprávu ze zasedání obce a shrnout, jak fungují služby v obci jako například knihovna nebo lékař. Vhodné je i obsáhnout reportáž nebo zprávu z konaných akcí a připojit pozvánky na akce chystané. Zbytek záleží potom už jen na redaktorovi, zda obsáhne například rozhovory s místními obyvateli, reportáže z akcí nebo úvahy o tom, co by se dalo lepšit.