Ideální pro cyklistiku a odpočinek

Ideální pro cyklistiku a odpočinek

V Královéhradeckém kraji, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v nadmořské výšce 313 metrů leží obec Byzhradec. Trvale zde žije 220 obyvatel, v létě přijíždějí turisté a zejména cyklisté. Okolí je pro cyklistiku ideální, zvláště vyhledávaný je výhled na celý hřeben Orlických hor. Za dobré viditelnosti lze dohlédnout i na hřbety Krkonoš.

První písemná zmínka o obci je z roku 1495, kdy ji syn Jiřího z Poděbrad prodal Vilémovi z Pernštejna, nejvyššímu maršálkovi země české. Tehdy obec nesla název Bisraz. Později se jmenovala také Bisradec a Bizhradec. S názvem obce Bisradec se historici setkávají v dokumentech od roku 1713, nynější název Byzhradec se používá od roku 1922. Na první pohled by se mohlo zdát, že jméno obce má souvislost s hradem nebo hradcem, ale opak je pravdou. Název je odvozen od staročeského osobního jména Bizrat, původní forma Bizrac naznačovala, že tato ves nebo dvůr patřily Bizratovi.

Obec se může pochlubit významnou pamětihodností, kterou římskokatolická kaplička Sv. Cyrila a Metoděje z roku 1869. Patří pod farnost Černíkovice a čtyřikrát v průběhu května, jednou v červenci a v září sem přijíždějí věřící z širokého okolí na bohoslužby.

Ve znaku obce bývala brána rychnovského zámku s průjezdem, symbol poddanosti rychnovské vrchnosti. Později byl ve znaku Sv. Václav, který držel v jedné ruce korouhev a v druhé štít s orlicí.

Za císaře Josefa II. byl v Byzhradci proveden popis a výměr pozemků, celá obec byla rozdělena na 432 parcel. Některé se současných domů stály už v roce 1654 a dokonce i některé rodiny bydlí v původních usedlostech, například Šabatovi, Bartošovi a Mňukovi. Před 1. světovou válkou donutila hospodářská krize asi 22 občanů odejít do zahraničí, do Ameriky, Slovinska a Německa. Další ztráty přinesly dvě světové války, tři muži odešli na frontu a tam padli, další lidé zemřeli na následky válečných útrap.

Dnes si obec žije svým poklidným životem, lidé se věnují myslivosti a zahradničení. Už v roce 1953 založili zahrádkářský kroužek, vysazovaly se ovocné stromy a keře, sazenice jahod, a také ozdobné šeříky a růže. Dodnes se místní lidé s úspěchem zúčastňují různých akcí, mimo jiné Zahrady Východních Čech. Staletou historii má sbor dobrovolných hasičů. Vlastní požární zbrojnici má od roku 1972. Hasiči jezdí pravidelně na soutěže a aktivní jsou i v rámci obce, organizují taneční zábavy a zájezdy.