Historie většinou zůstává skrytá

Historie většinou zůstává skrytá

Mnohé obce, které dnes na první pohled působí zcela nenápadně, ba až zakřiknutě mají za sebou velmi bohatou historii a málokoho při cestě přes takovou vesnici napadne, že se jedná o místo s tak bohatou minulostí. Jedním takovým případem je i obec Stašov nedaleko Berouna. Svým netypickým vzhledem bez centra působí spíše jako příměstská čtvrť, většina lidí tuto vesničku přes den opouští a vydává se za prací nebo vzděláním do okolních měst, kde je těchto příležitostí mnoho. I přes to je obec velmi dobře vybavená a lidé se do ní již po devět set let neustále vracejí.

První zmínky o existenci této obce pochází již z roku 1085 kdy je zmíněna v listině prvního českého krále Vratislava II. Touto listinou král obec spolu s dalšími pozemky daroval Ostrovskému klášteru. Od té doby se píše bohatá a poutavá historie tohoto místa, zmiňuje jej mnoho listin a spisů a své majitele měnilo několikrát. Jako zajímavost lze uvést, že od počátku čtrnáctého století je Stašov zmiňován jako pustá osada. Pravý důvod, proč lidé opustili úrodné místo nebude nikdy znám, ale podle odhadů historiků to bylo zapříčiněno blízkostí dvou významných zemských stezek. Kromě kupců a poutníků tudy procházely i armády při svých taženích a potřebovaly během cesty doplnit suroviny. Ves tak pravděpodobně padla za oběť nájezdu zdivočelých válečníků.

Život se v plné míře do obce vrací až koncem sedmnáctého století. Od té doby začínají být záznamy v kronikách velmi pestré, díky nim víme, že na přelomu 18. a 19. století se většina obyvatel obce živila jako cvočkaři. To byli potulní kováři, kteří se živili prodejem železných předmětů od srpů přes zámky až řetízky nebo hrnce. během válečných období si stejně jako celá země obec prošla mnoha útrapami. Dnes se jedná o moderní obec na jejímž životě se aktivně podílejí mnohé spolky. Historii je dobré si připomínat, abychom nezapomněli, po jaké zemi to kráčíme a že i na pohled nezajímavé místo toho v minulosti mnoho zažilo.