Historie nesmí upadnout v zapomnění

Historie nesmí upadnout v zapomnění

Kolikrát, když si čteme o historii nějaké obce nebo třeba hradu, můžeme se dočíst, že první písemná zmínka pochází z roku například 1352, berme jako náš ukázkový příklad obec Oldřichov. Co ale tato první písemná zmínka byla a co to vůbec znamená? Je to datum, kdy poprvé je doklad o dané vsi v nějakém písemném dokumentu. Nejčastěji se jedná o prodejní smlouvy, vlastnické listiny nebo jiné úřední spisy, které však nic nevypovídají o skutečném datu původu obce. Avšak tyto úřední spisy jsou jediné zdroje, které máme a je jisté, že v dané době již obec opravdu existovala. Například v roce 1251 je v listině zmíněn nějaký Pavlík z Oldřichova, který pocházel z Táborska. Nikdo však nemůže s jistotou říci, že Oldřichovem je právě výše zmíněná obec.

Ze čtrnáctého století již potom jsou spisy důvěryhodné a podrobné, je v nich popsáno do kolika částí byla obec rozdělena a kdo byl pán které. Nejjistějším dokladem historie jsou však architektonické památky, které není složité přečíst a nepodlehnou tak snadno zubu času. Takovým dokladem dob dávno minulých je například kostel sv. Filipa a Jakuba stojící na vršku nad návsí a rybníkem. Farnosti si vedly podrobné kroniky, doklady o potřebném finančním obnosu na výstavbu kostela se také mnohdy dochovaly. Díky tomu víme, že kostel byl postaven ve 13. století v raně gotickém slohu ve 14. potom přestaven.

V obci také stávala tvrz, jejíž pozůstatky dnes už můžeme jen hádat pode tvaru terénu, tvrz zanikla již v roce 1465. Její zbytky byly podle popisu místního profesora rozpoznatelné až do 18. století. Poutavá je i historie okolních zřícenin obcí, celý kraj je protkán historií, a právě díky písemným pramenům tuto historii známe a neupadla v zapomnění.