Historickou architekturu nenajdeme jen ve městech

Historickou architekturu nenajdeme jen ve městech

Dalo by se říci, že Česká republika je památkami doslova protkaná. Když návštěvníci jiných zemí překročí hranice Česka, okamžitě poznají, že je „něco jinak“.

Většina zemí se neustále modernizují a jejich města se pomalu ale jistě mění na vysokými mrakodrapy zastavěné prostory, kde by pozůstatky a nádech historické kultury jeden s těží pohledal. Nejen globalizace, ale také touha po tom, mít vše nejvyšší, nejhezčí a nejvíc šokující, táhne spoustu zemí k tomu, že svou tradiční historickou kulturu proměňují na monotónní prostředí plná továren a vysokých domů. K tomuto faktu pochopitelně nepřispívá jen touha jednotlivých zemí ukázat, že taky umí postavit takto vysoké a krásné domy, ale také neustále narůstající populace a to, že země zkrátka není nafukovací, tedy chceme- li lidi někam umístit, musíme stavět „do vzduchu“.

Naše země se nicméně ještě stále většinově drží své historické kultury a to i v podobě staveb. I když se i u nás sem tam objeví nějaká ta výšková moderní budova, dojem z celé země zůstává zatím stále stejný.

Svou roli zde hrají nejen historické typy budov, ve kterých dnes lidi bydlí, ale také památky v podobě hradů a kostelů, kterých je tu skutečně požehnaně. Stavby, které u nás najdeme, pochází například z vrcholného či pozdního středověku, tedy už tu stojí několik stovek let.

V České republice najdeme poměrně široký záběr historických architektonických slohů, přičemž své místo zde má i gotika. Paradoxní je, že pojmenování „gotika“, pod jehož názvem si dnes představujeme ty největší architektonické skvosty, zavedli italští humanisté, kteří si toto umění spojovali s Góty a považovali ho za barbarské. Tedy slovo, které v nás dnes vzbuzuje obdiv a uznání vzniklo původně jako hanlivý pojem.

Gotické památky u nás najdeme nejčastěji v podobě kostelů a často i na místech, kde bychom je nejméně čekali, a to třeba v menších vesničkách či obcích. Krásy české architektury tedy nemusíme hledat z daleka jen na náměstích velkých měst, ale také na městských periferiích v obležení krásné přírody. Takovou návštěvu gotického kostela tak můžeme úplně klidně spojit s drobnou pěší turistikou a načerpáním nové svěží energie z přírody.