Help me – pomoz mi

Help me – pomoz mi

Dostat se do spirály velkých problémů, na jejímž dně může být i vážný problém se zákony nebo zadlužením, se mladý člověk dostane, někdy ani neví jak. Na vině je zpravidla parta problematických lidí, nezájem rodičů o život potomka nebo i rodiče, kteří mají problémy sami se sebou a nedokáží svým dětem pomoci. Jen je stahují do stejného kolotoče, v jakém se octli oni sami. Je ale škoda začít život právě tímto způsobem, řešit existenční starosti hned na počátku. Dostat se nahoru je složité, ale s trochou silné vůle a hlavně touhy žít bez zátěže to jde. Mladým lidem a dětem v tomto směru hodně pomáhá brněnské středisko výchovné péče HELP ME, které má sídlo v městské části Vinohrady v Bořetické ulici. Je určeno dětem a mládeži s výchovnými a výukovými problémy, a také experimentující s drogou. Na středisko se mohou obracet pochopitelně i rodiče a vychovatelé, kteří s výchovnými problémy mladých lidí přicházejí do styku.

HELP ME je nestátní nezisková organizace, zřízená občanským sdružením. Řeší například problémy dětí se záškoláctvím, věnuje se protidrogové prevenci, prevenci rizikového finančního chování, pořádá na toto téma workshopy a setkání školních psychologů a kurátorů pro mládež. Děti jsou do problematiky vtaženy trochu jinak, zajímavější formou, která je osloví a pomůže jim osvojit si některé principy správného chování. Problematiku si děti vyzkoušejí formou zážitkové hry, nacvičují si chování, které jim zabrání spadnout do dluhové pasti, a také příslušnou interakci. Děti jsou poučeny o tom, kolik úsilí a času stojí, než se nám podaří koupit si vysněnou věc, zjistí, co obnáší bankovní i nebankovní půjčky.

Ve středisku je věnována velká pozornost ADHD, poruše pozornosti spojené s hyperaktivitou, která postihuje 3 až 7 procent dětí školního věku a přibližně v polovině případů přetrvává až do dospělosti. Tam se projevuje jako vnitřní neklid, impulzivita a porucha pozornosti. ADHD je někdy prvním impulsem k výchovným problémům, protože snížená schopnost vstřebat školní látku, udržet pozornost a vyrovnat se se zadanými úkoly často přináší nechuť do školy vůbec chodit. A právě tam se už někdy roztáčejí první otočky spirály, která vede až na dno lidské společnosti.