Družstvo se dál stará o domy

Družstvo se dál stará o domy

Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy bylo založeno už v roce 1959, kdy bylo nutné řešit bytovou problematiku pracovníků Energoprojektu. Od samého začátku bytové družstvo připravovalo a zajišťovalo stavbu bytů plně dodavatelským způsobem i svépomocí. Dle možností byla snaha byty doplnit garážemi, parkovacími plochami a objekty občanské vybavenosti. Na stavbě se finančně podílely veřejnoprávní orgány a příslušné obchodní organizace. Současně ve spolupráci s příslušným investorem družstvo spolupracovalo s dalšími organizacemi, kdy bylo nutné připravit pozemky, příjezdové komunikace s veřejným osvětlením, kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky silnoproudu a slaboproudu, kotelny, trafostanice a udělat hrubé a konečné úpravy terénu. Nedílnou součástí činnosti družstva byl i provoz vystavěných objektů. Členská základna nebyla velká a SBD pracovníků energetiky a dopravy patřilo spíše k těm menším družstvům. V současné době se náplň činnosti družstva částečně změnila, ale má i nadále po provedených převodech zájem zajišťovat provoz objektů jako správce.

Bytové družstvo poskytuje ekonomické služby, technické a provozní, a také administrativní. V rámci ekonomických služeb je kompletně vedeno účetnictví, a to včetně zpracování přiznání daně z příjmu. Klienti si mohou nechat vést mzdovou agendu a vykonávat administrativní práce, spojené s vedením účetnictví a kontaktem s úřady a bankami. SBD komunikuje s vlastníky, sleduje platby nájemného a zálohy na služby, každoročně provádí vyúčtování zálohových plateb a případně i vymáhá dluhy od vlastníků. Každý, kdo si služby objedná, má přístup na internetový portál, kde má každý vlastník možnost vidět údaje o svých platbách, všechna vyúčtování a průběžný stav nákladů domu. Technické a provozní služby spočívají ve vedení technické dokumentace domu, zařizování revizí, sledování záruk, v pravidelné kontrole objektu a v zajištění úklidu společných prostor domu.