Do Nových Sadů se lidé rádi vrací

Do Nových Sadů se lidé rádi vrací

V severozápadní části okresu Vyškov, v pahorkatém území Drahanské vrchoviny najdeme malou vesničku Nové Sady. Ze tří stran tuto vesničku obklopuje vojenský újezd Březina a obec Březina je i součástí obce Nové Sady. Na rozdíl od jiných vojenských území, v obcích obklopující vojenský újezd Březina mohli obyvatelé poklidně zůstat. Za okupace během druhé světové války byla vesnice kompletně vysídlena, avšak po jejím skončení se místní rádi vrátili do svých domovů.

Původní název obce zněl Nebštych vzniklý z německého Neustift, který značí nově vysazenou obec. V roce 1896 byla obec známá pod názvem Novosady a od roku 1925 se uvádí jako Nové sady. Historie obce sahá až do roku 1426. Přidružená obec Březiny svůj název zase nese po březových hájích v okolí. Z historických kulturních památek můžeme v obci vidět zvonici z roku 1888, kříž před zvonicí a Boží muka v polích.

Obec má spíše rekreační charakter, trvale v ní žije pouze 115 obyvatel a jedna třetina všech domů v obci je určena k rekreaci. Malebná okolní příroda Drahanské vrchoviny a hluboké lesy a remízky jí zajišťují velkou oblibu u chatařů, a tak je v obci stále živo. Zalesněný vojenský újezd je sice nepřístupný, ale v okolí najdeme mnoho jiných zajímavých míst k návštěvě. Do Moravského krasu a jeho pokladům to není příliš daleko a při prozkoumávání okolí můžeme narazit na řadu zřícenin. Oblibu v tomto regionu si získalo houbaření a pěší turistika.

Děti školou povinné dojíždějí do vedlejší obce Drahany, středoškoláci potom do ne příliš vzdáleného Vyškova nebo Prostějova. Obec má velké plány na rozšíření výstavby a zbudování fotbalového hřiště a dalšího vybavení.  V obci samotné je velmi významné působení spolku dobrovolných hasičů, který provozuje i klubovnu. Pro pořádání kulturních událostí má obec zbudovaný víceúčelový sál s příslušenstvím. Místní rodáci se do obce velmi rádi vracejí, jak tomu dokazuje nedávná akce sjezdu rodáků, na kterém se sešlo přes dvě stě lidí.