Do Novohradských hor na běžky i na kolo

Do Novohradských hor na běžky i na kolo

V jižních Čechách, asi 12 kilometrů jihovýchodně od obce Trhové Sviny na Českobudějovicku se nachází obec Horní Stropnice. Kdysi to bývala malá osada na okraji neosídleného pohraničního hvozdu, samotná Stropnice vznikla až koncem 12. století. Polovinu vlastnil Vok z Rožmberka, druhou Albert ze Stropnice. V Albertově části obce stávala až do 15. století tvrz. Během první poloviny 14. století byly obě části vsí spojeny do jednoho celku, Stropnice získala status městečka a měla i vlastní znak. Celá patřila Rožmberkům, po smrti Petra Voka ji získali noví majitelé.

V 17. století se v obci úspěšně rozvíjela řemesla, řemeslníci získali rozsáhlá privilegia. Dobře se dařilo zejména tkalcům a sládkům. Až do roku 1895 byl ve Stropnici pivovar. Přes městečko měla původně vést železniční trať, zůstala bohužel jen na projektu a větší vzdálenost od trati zbrzdila hospodářský růst obce. Přesto se obec, která v té době nesla jméno Horní Stropnice, v roce 1849 osamostatnila a stala se centrem podhůří Novohradských hor. Bylo tady vybudováno muzeum, spořitelna, pošta, strojní pletárna, sodovkárna, elektrárna, cihelna, pila a cementárna. Život obce po druhé světové válce pozměnil odsun německého obyvatelstva, ale Horní Stropnice si přesto svoje postavení uhájila.

Dnes v Horní Stropnici žije na 1500 obyvatel, patří k ní i patnáct přilehlých osad. Zejména v letních měsících je v regionu čilý ruch, přispívá k němu hraniční přechod Šejby-Harbach, určený pro pěší a cyklisty. Obec má co nabídnout, největší pamětihodností je Kostel svatého Mikuláše, Mariánský sloup na náměstí a zajímavá je i budova fary. V létě se do Horní Stropnice sjíždějí lidé z okolích obcí, aby se osvěžili na místním koupališti. Vyžití najdou také rybáři, kteří sem mohou přijet i se svými rodinami, ubytovat se strávit tady třeba celou dovolenou. Horní Stropnice je přitažlivá pro turisty i v zimě, kdy se na okolních svazích lyžuje. Informační centrum má dokonale zmapované lyžařské stopy Přírodním parkem Novohradské hory, běžkařům poskytuje plánky jednotlivých tras. Skoro povinné je zastavit se u skleněné pyramidy „Zvonu setkávání“ na Hojné Vodě. Na tomto místě se neformálně setkávají představitelé dvou sousedních národů – Češi a Rakušané.