Do Lhoty za lidovou architekturou

Do Lhoty za lidovou architekturou

Za architekturou lidé cestují většinou do měst, protože chtějí vidět především honosné katedrály, renesanční radnice, paláce, a impozantní měšťanské domy. Avšak zcela bez nadsázky se dá tvrdit, že pokud opravdu chcete poznat, jak se v daném místě v minulosti žilo a jak tehdy stavitelství fungovalo, měli byste se vydat poznávat vesnické památkové zóny a rezervace, kde najdete cenné památky lidové architektury. Právě ta totiž nejlépe zachycuje, jak v minulosti fungovala společnost, vždy využívala místní dostupné zdroje materiálů a vycházela z tradic. Každý si vybaví bílé malované sklípky na Moravě, roubenky a sruby v horských oblastech nebo typické velké statky tzv. lidového baroka. Každý kraj má prostě svoje.

Krajinu západních Čech a Plzeňska tvoří především mírně zvlněné kopce, lesy ale i nížiny u řek. Lidová architektura je vždy silně navázána na prostředí, ve kterém vzniká a tak jsou pro tuto oblast typické dřevěné jednopodlažní stavení která mnohdy byla ještě omazaná hlínou. Typické roubené stavby tak najdeme třeba v malebném a poklidném kraji Rokycanska, kde se v mnoha vesnicích do dnes uchovala tradiční lidová atmosféra.

Vesnickou památkovou zónou je i obec Lhota pod Radčem, ležící pod masivem Radče a asi 15 km vzdálena od Rokycan. Díky propojení přírodního parku Radče a dřevěných stavení obec dýchá jedinečným kouzlem. Kromě několika historických stavení se dá za místní pamětihodnost považovat kostel svatých Jakuba a Filipa na návsi, špýchar na kraji obce nebo drobné sakrální stavbičky jako jsou kříže a boží muka roztroušení po obci i okolí. Mimo to se v okolních lesích skrývají pozůstatky hradu Radeč a mnoho krásných výhledů z kopců do širokého okolí.