Co vše se můžeme dozvědět z historických sčítání lidu

Co vše se můžeme dozvědět z historických sčítání lidu

Není to tak dávno co se u nás odehrálo pravidelné sčítání lidu. Věděli jste však, že pravidelné soupisy obyvatel se začaly provádět už od poloviny 18. století? Právě sčítání patří k nejdůležitějším statistickým šetřením o stavu obyvatelstva k určitému okamžiku. I proto patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Původně sloužily především k daňovým a vojenským účelům. Významným mezníkem v historii sčítání lidu je poté rok 1753 kdy vyšel patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání. První soupis proběhl v roce 1754. Zde stojí za zmínku, že tento soupis byl dlouhých sto let považován za státní tajemství a byl utajován. Poddaní, kteří se zápisu záměrně vyhýbali byli v případě zatčení potrestáni dvěma lety prací na pevnostních stavbách. Dobytek, který neuvedli do soupisu byl konfiskován.

Jako přechod mezi soupisy a sčítáním obyvatel je považováno sčítání v roce 1857. Na rozdíl od strohých informacích o počtu obyvatel, se sčítání od poloviny 19. století stávají studnicí informací nejen o obyvatelstvu, jeho počtu ale i o celkové ekonomice země. V této době za uvádění nepravdivých informací nebo vyhýbání se sčítání čekaly obyvatele sankce od jednoho do dvaceti zlatých. Právě díky těmto informacím mohou obyvatelé každé malé obce u nás zjistit, jak se žilo jejich předkům, kolik domů bylo v obci a udělat si obrázek o té době. Zjistit údaje se s pečlivým bádáním v archivech dají zjistit o každé obci.

Například obec Otín v okrese Žďár nad Sázavou, která má dnes přes tři sta obyvatel měly v zmíněném roce jen 23 čísel popisných, jejich část Geršov čítala dalších 12 domů a Pohořílky 15. Postupem času se z malé vesničky s několika málo statkáři stala moderní a prosperující obec. V Otíně je vodovod i kanalizace napojená na čističku odpadních vod, občané mají k dispozici obecní úřad, víceúčelové hřiště, hasičskou zbrojnici i prodejnu s potravinami a pohostinství. V obci působí sdružení dobrovolných hasičů, které se podílí na pořádání kulturních i sportovních akcí.