Co vše nabízí rodiště Sigmunda Freuda

Co vše nabízí rodiště Sigmunda Freuda

Letošní léto je ideálním časem k objevování krás, které naše země nabízí. Pokud se vám ovšem nechce prodírat mezi davy dalších turistů, místo metropolí navštivte menší města či vesnice, které mají rozhodně co nabídnout. Pokud se vydáte na severovýchod Moravy, narazíte na město Příbor, které je známé především jako rodiště Sigmunda Freuda. Kromě bohaté historie nabízí také nádhernou okolní přírodu – na území města zasahuje Přírodní park Podbeskydí.

Nepřehlédnutelnou památkou je piaristický klášter založený roku 1694 Karlem II. z Liechtensteinu. Piaristé se věnovali dobročinnosti, především pak pedagogické činnosti. Roku 1694 přišli do Příboru, kde začali vyučovat po domech, od roku 1700 vyučovali v budově piaristického kláštera. S jejich příchodem nastal ve městě velký rozmach školství a střední vzdělání mohli získat i žáci z nižších vrstev obyvatelstva. V roce 1875 byl v prostorech piaristického kláštera zřízen učitelský ústav, čímž se město stalo centrem vzdělanosti severovýchodní Moravy. V současnosti je možné si prostory barokního kláštera pronajmout pro svůj svatební den. Obřad je možné uspořádat v refektáři s původní výmalbou z konce 17. století. Kromě slavnostního sálu, který je zdoben četnými nástěnnými malbami je možné využít i salónek, charakteristický rovněž originální šablonovou výzdobou. Areál obklopuje také piaristická zahrada, která byla v posledních letech revitalizována a brány pro návštěvníky opět otevřela v roce 2015.

Příbor je rodištěm a působištěm mnoha významných osobnosti, které jej proslavily. Se svou matkou zde žil a navštěvoval farní školu sv. Jan Sarkander. Narodil se zde historik, zakladatel moravského místopisu Řehoř Wolný, filozof a národní buditel Bonifác Buzek, akademický sochař František Juraň a spisovatel Josef Kresta. Nejznámějším rodákem je zakladatel psychoanalýzy, čestný občan města Příbora, Dr. Sigmund Freud, jehož rodný dům je možné navštívit.

Kromě zachovalého historického jádra nabízí město mnoho dalších památek, za návštěvu stojí kromě četných soch a pomníků také čtveřice příborských kostelů – kostelík sv. Františka, románsko-gotický farní kostel Narození Panny Marie, dřevěný kostel sv. Valentina a kostel Sv. Kříže.