Co se z mapy o obci Nemotice nedozvíte

Co se z mapy o obci Nemotice nedozvíte

Malou ale malebnou obec Nemotice najdete pod severovýchodními vrcholky Ždánického lesa, nedaleko městečka Koryčany v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji. Ze zeměpisných údajů se o obci můžete dozvědět, že její nadmořská výška je 268 m n.m. podnebí je tu příjemné a průměrná roční teplota dosahuje 8,2 stupňů celsia. Velikost katastru obce je 3,69 km2. Vyškovsko se nachází mezi nížinnou Jižní Moravou a úrodnou Hanou. Samotná obec Nemotice se rozprostírá na okraji chráněného území Ždánický les a je obklopena polnostmi a lesy. Dále se můžete dozvědět, že v obci žije 423 obyvatel a že nejvíce lidí zde žilo v roce 1930, kdy tu bylo 681 obyvatel. Z historických dokumentů se dále dozvíme, že první písemná zmínka o obci pochází z roku 1327, kdy se píše o místním kostele a faráři. Škola zde byla od roku 1758, současný kostel sv. Václava asi od roku 1793. K roku 1846 se zde uvádí škola, dvůr velkostatku, mlýn a hostinec. Na kopci obtékaném Kyjovkou západně od centra obce bývala tvrz, která se poprvé připomíná v roce 1371, zanikla někdy po roce 1531, kdy se zmiňuje naposled.

Tyto údaje vám však příliš nenapoví, jak se v obci žije jejím současným obyvatelům. A odpověď je, že v této klidné vsi se jim žije dobře. Obec se neustále modernizuje, rozvíjí, aby mohla poskytovat dostatečné zázemí, služby a pohodlí svým obyvatelům. Obec je plynofikovaná a je tu vodovod, v obci je pošta, obecní knihovna, nebo obchod s potravinami. Obyvatelé mají k dispozici mobilní rozhlas, díky kterému se snadno dozví o všem, co se v obci děje. Před nedávnem obec nechala postavit nové multifunkční sportovní hřiště. Mimo to v obci působí několik spolků, které nabízí možnosti trávení volného času, ale obohacují i život obce pořádáním akcí.