Co je to samostatná a přenesená působnost

Co je to samostatná a přenesená působnost

Česká republika je státem, kde je z části decentralizovaná, což znamená, že i malé obce mají silnou míru samosprávy, kdy se sami starají o vlastní chod a o vnitřní záležitosti. V předchozích článcích už jsme psali, jak funguje obecní úřad, co vše je možné tam vyřídit nebo také to, jaké informace musí obec zveřejňovat. Pojďme se tedy teď podívat na to, co to je samostatná a přenesená působnost. Člověk by se měl neustále vzdělávat, jak to funguje ve státě, kde žije. Třeba až příště budete potřebovat něco řešit, budete lépe vědět na koho se obrátit a kde dohledat jaké informace.

Samostatná působnost je samostatné spravování vlastních záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů nebo se bezprostředně týkají daného místa a jeho rozvoje. Řadí se sem záležitosti, které obec vykonává vlastním jménem a ve vlastní odpovědnosti. Pro lepší představu se sem řadí například schvalování programu rozvoje obce, schvalování rozpočtu obce, zřizování a rušení příspěvkových organizací. Také obec v rámci své samosprávy může vydávat obecně závazné vyhlášky, rozhodovat o vyhlášení místního referenda nebo navrhovat změny v katastrálním území obce stejně jako rozhodovat o názvech částí obce, ulic a veřejných občanství. V rámci samostatné působnosti také obec má pravomoc zřizovat obecní policii nebo zřizovat i rušit výbory. Při výkonu samostatné působnosti nezáleží na velikosti obce, všechny mají stejné pravomoci.

S přenesenou působností se obyvatelé obcí nejčastěji potkají při územním nebo stavebním řízení. V přenesené působnosti totiž obce vykonávají státní správu, která jim byla svěřena státem. Většinou ji vykonává obecní úřad a jeho odbory jako je matrika nebo stavební úřad. Tento model se v České republice uplatňuje především proto, aby měl stát blíž k občanům.