Chronický stres aneb jak život ve městě ovlivňuje naše zdraví

Chronický stres aneb jak život ve městě ovlivňuje naše zdraví

Kvalitu našeho života ovlivňuje celá řada faktorů. Kromě správné životosprávy, která má nezanedbatelný vliv na naše zdraví, hraje roli také náš životní styl. Jinak se žije lidem se sedavým zaměstnáním u počítače a jinak zase lidem, kteří se živí manuální prací. Výrazný vliv na kvalitu našeho života má však také místo našeho bydliště. Roli hraje například to, jestli se rozhodneme žít ve městě, nebo zvolíme život na vesnici.

Zatímco vesnice je ztělesněním klidu a pohody, město má na náš organismus přesně opačný účinek. A řeč není rozhodně jen o znečištění, které prokazatelně škodí našemu zdraví. Zásadní vliv má také hluk nebo velká hustota obyvatel. Lidé, kteří žijí ve městě jsou tak podle vědců vystaveni vyššímu riziku psychiatrických onemocnění, jako jsou deprese, úzkostné poruchy nebo třeba schizofrenie. Pochopitelně, ne každý člověk žijící ve městě onemocní takto vážnou chorobou. Život ve městě však také prokazatelně způsobuje chronický stres, a ten už se týká mnohem většího počtu lidí. Stres je totiž bohužel už téměř běžnou součástí života většiny lidí.

Naše tělo reaguje na stres způsobem, jako by bylo ohroženo predátory nebo jinými agresory. Přestože v dnešní civilizované společnosti se s takovým ohrožením moc nesetkáme, reakce našeho těla při stresové situaci je úplně stejná. Pokud se člověk setká s reálným nebezpečím, nebo je v našem případě vystaven velkému stresu, malá oblast ve spodní části mozku spustí poplašný systém. Ten automaticky odstartuje příval hormonů včetně adrenalinu a kortizolu, kterému je přezdíváno hormon stresu. Adrenalin nám spolu s tepovou frekvencí a krevním tlakem zvýší také energii. Kortizol zase zvýší hodnoty cukru v krvi a dostupnost látek, které se v případě potřeby podílejí na regeneraci tkáně. Naše tělo se tak jinými slovy snaží připravit na vyhrocenou situaci. Kortizol dále také zbrzdí funkce, které by byly překážkou při útěku.

Tohle všechno se ještě zdá být poměrně neškodné. Tento proces však také mění imunitní odezvy těla, potlačuje funkce trávícího a reprodukčního systému, a dokonce i procesy růstu. A tady už se dostáváme k jádru pudla. Pokud je totiž tělo vystaveno takovému stavu způsobenému každodenním stresem, dostává se do fáze chronického stresu a veškeré tyto poplašné reakce jsou v našem těle stále „v pozoru“. To se může postupem času nepříznivě projevit na našem zdravotním stavu.

Nejen proto se čím dál více lidí rozhoduje pro život na poklidném venkově a do práce jednoduše dojíždí. Obzvláště oblíbené na život jsou vesnice v okolí hlavního města. Jednou z nich je například obec Křenice. Kromě pohádkové přírody najdeme v Křenicích také krásnou tvrz, která byla uvnitř přestavěna na sýpku. O dění v obci jsou její obyvatelé pravidelně informováni prostřednictvím Křenický zpravodaj, ve kterém pro ně připravuje obecní úřad například přehled investic za uplynulé roky.