Advokát musí být diplomatem i rozhodčím

Advokát musí být diplomatem i rozhodčím

Ve Všehrdově ulici v Uherském Hradišti snadno najedete dům, v něm má svou kancelář advokátka Kapsová Anna, JUDr. Poskytuje právní služby v oblasti občanského práva, rodinného práva, trestního i pracovního práva. Obrátit se na ni mohou i ti klienti, které čeká soud, a kteří potřebují, aby je někdo zastupoval a hájil jejich zájmy.

Asi nejčastěji se lidé na Annu Kapsovou obracejí v případě, kdy se v rodinně pokazí vzájemné vztahy. Někdy jsou vztahy mezi partnery tak napjaté a rodinná krize tak vyhrocená, že spolu lidé vůbec odmítají komunikovat. Pak je na advokátovi, aby se ujal své pravomoci a pokusil se vztahy když ne zlepšit, tak alespoň vyřešit důsledky krize. Rozvodem zpravidla problémy zdaleka nekončí, naopak často začínají ty největší boje a schválnosti. Je totiž potřeba vypořádat společné jmění manželů a rozdělit majetek, aby ani jeden z partnerů nepřišel o to, co mu právem náleží. Pokud mají manželé děti, musí se dítě svěřit jednomu z rodičů do péče, případně se jedná o jiných formách soužití v nově vzniklých rodinných jednotkách. Rodiče se často domlouvají na střídavé péči, případně si vyhrazují dobu, kterou chtějí se svým potomkem trávit. Ne vždy probíhá domluva hladce, potom je tady zase advokát, aby vše diplomaticky urovnal a pokusil se obě strany přesvědčit o správnosti svého návrhu. Ten z rodičů, který s dítětem bude trávit více času, a na jehož bedrech bude spočívat veškerá tíha péče o něj, dostane od druhého z rodičů výživné. Je důležité ho stanovit tak, aby dítě mohlo žít pokud možno tak, jak bylo zvyklé ve své původní rodině. Jenže když má jeden z rodičů v plánu založit rodinu novou, pořídit si další potomky, často má tendenci dítě z předchozího vztahu opomíjet a snaží se stlačit výši alimentů co nejníže.

Advokát neřeší jen rodinné, ale také pracovní problémy. Jsou to případy, kdy zaměstnavatel se svým zaměstnancem neoprávněně ukončí pracovní poměr, případně mu dluží mzdu. Je pochopitelné, že se zaměstnanec brání všemi prostředky, protože najít nové zaměstnání nemusí být vždy snadné. Existenční problémy se mohou při ztrátě zaměstnání dostavit velmi brzy, zvláště tehdy, když je propuštěný zaměstnanec živitelem rodiny s více dětmi.