Základ dobrého fungování každé firmy

Základ dobrého fungování každé firmy

Existují dva typy lidí- jedni, kteří všechno vyhazují, aniž by pořádně zkontrolovali, co to je, a druzí, kteří skladují každou hloupost s myšlenkou, co kdyby ji někdy potřebovali. Občas je těžké se v tom vyznat. Doma se nám povalují účtenky od všemožných věcí a my nevíme, jestli je máme skladovat, nebo vyhodit. Pokud se jedná pouze o naše soukromé účty, to nejhorší, co se nám při jejich vyhození může stát je, že nebudeme mít možnost na daný produkt uplatnit v případě poruchy reklamační právo. Jinými slovy můžeme doufat, že nám zakoupená věc bude dobře sloužit, v opačném případě jsme se právě připravili o větší či menší finanční obnos. Žádná velká tragédie se však nekoná.

Něco jiného je, když podnikáme a naše účty se netýkají zdaleka jen našich soukromých radůstek, které jsme si pořídili při nedělních nákupech. Mít vlastní firmu nám poskytuje spoustu benefitů, ale zároveň to na nás nakládá také obrovskou zodpovědnost. A základem fungující firmy je dobře vedené účetnictví.

Málo který podnikatel má tolik času, aby si účetnictví vedl sám a ještě méně z nich vedení účetnictví dokonale rozumí. Účetnictví je velmi zjednodušeně řečeno obor, který se zabývá a zaznamenáváním veškerého toku peněz ve firmě. Od nákupu papírových utěrek na firemní záchody až po nákup a prodej velkých nemovitostí.

Kromě toho, že vedení účetnictví při podnikání je ze zákona povinné, není jen nepříjemnou a nedůležitou povinností. Slouží také jako přehled příjmů a výdajů za určité časové období, zpravidla jeden rok. Jedná se tedy o jakousi evidenci, ze které se dají čerpat velice užitečné informace a napomáhá ke zlepšení efektivity firmy.

I když je účetnictví poměrně komplexní činnost, dá se rozdělit na dvě základní účetní soustavy. První je daňová evidence, dříve označovaná jako jednoduché účetnictví, která zaznamenává pohyb veškerých finančních prostředků, tedy příjmů a výdajů, oddělených od všech ostatních majetkových složek a závazků. Hlavní knihou, do které se tyto údaje zaznamenávají je takzvaný účetní deník. Podvojné účetnictví, které je druhou soustavou, sleduje soustavně všechny operace, tedy peněžní i ty nepeněžní. Pojem „podvojné“ v tomto případě znamená, že každá transakce je vždy zaznamenávána na straně má dáti i dal.

Účetní doklady, které jsou základní jednotkou každého účetnictví, by měly splňovat několik základních požadavků, kterými jsou úplnost, včasnost, přehlednost a měly by být vyhotoveny trvanlivým prostředkem. Účetními doklady jsou například faktury, výpisy z účtů, pokladní doklady, skladní karty atd.

Pokud tedy vlastníme nějakou firmu a chceme udělat něco pro zlepšení její prosperity, měli bychom začít tím, že si najdeme spolehlivého pana nebo paní účetní.