Žádný podnikatel se neobejde bez odborného poradenství

Žádný podnikatel se neobejde bez odborného poradenství

Svět peněz a daní je už sám o sobě dost komplikovaný. Sami si občas nejsme jistí, kolik procent z naší výplaty jde na sociální a zdravotní a kolik procent tvoří daň z příjmů. Naštěstí, pokud jsme zaměstnanci, je tento výčet odvodů peněz a daní to jediné, co by nás ohledně našich příjmů mělo zajímat. Navíc jako zaměstnanci fyzicky nic neodvádíme. I tak je ale dobré mít o výši peněz, která se nám každý měsíc strhává z výplaty, alespoň základní přehled.

V mnohem složitější situaci jsou ale zaměstnavatelé a majitelé nějakých firem. Ti totiž musí pracovat s mnohem větším množstvím daní, jako jsou například odvody daně z přidané hodnoty, odvody daní z příjmů zaměstnanců státu či odvádění zmíněného sociálního a zdravotního. Kdyby tohle všechno měli řešit sami zaměstnavatelé, nezbyl by jim čas na nic jiného a firma by postupem času stejně zkrachovala. Navíc ne každý má vystudovaný ekonomický obor a těmto složitostem rozumí. Podnikatelé si tedy na pomoc berou účetní, kteří jim potom vedou evidenci veškerých příjmů a výdajů a pomáhají jim s jejich zdaňováním. Účetní nejen, že se stará o daně, ale také si vede podrobnou evidenci toho, co firma utratila, co nakoupila a co vydělala. Na konci sledovaného období, které trvá zpravidla jeden kalendářní rok, se všechny údaje dají dohromady a pro podnikatel z toho vyplyne jakýsi výčet toho, co je třeba zlepšit či v čem pokračovat.

Existuje však ještě jedna profese, která pomáhá podnikatelům s rozvojem jejich firem a jde ještě o něco více do hloubky. Jedná se o takzvaný audit. Auditor vlastně ověřuje správnost vedení firemního účetnictví a kontroluje dodržování stanovených procedur v podniku. A co je konkrétně náplní práce takového auditora?

Auditor je takovým finančním detektivem. Na rozdíl od účetní pracuje v terénu a pohybuje se tedy přímo v zázemí svého klienta. Každý audit začíná detailním prozkoumáním obchodních aktivit klienta. Pro správný audit je totiž důležité do daného podnikání proniknout co nejhlouběji, aby byl auditor schopný poskytnout kvalitní posouzení finančního stavu dané společnosti, což je jedna z věcí, která se od auditorů očekává. Dále se pomocí různých testů zkoumají rizikové oblasti podnikání firmy a výsledky se dále srovnávají s údaji z účetní uzávěrky. Tedy i když je audit o něco podrobnější než účetnictví, bez něj by se neobešel.

Auditor za vás tedy zhodnotí firemní rizika a doporučí vám, jak se jich příště efektivně vyvarovat a zlepšit tak kvalitu vašeho podnikání.