Účetnictví znali již v pravěku

Účetnictví znali již v pravěku

Bez dobře vedeného účetnictví by dnes žádná firma ani společnost nemohla fungovat. Je to nejzákladnější nástroj k číselnému zaznamenávání hospodářských transakcí. Ovšem první zmínky o tom, že lidé využívali tento abstraktní nástroj k přehledu o transakcích se objevují již v pravěku. Tehdy lidé neznali ještě ani písmo, ale už si pomocí zářezů na dřevě nebo kamenech zaznamenávali počty kusů dobytka a jiného majetku. Ve starověkých státech jako Egypt nebo Babylonie již ve 4. tisíciletí př. n.l. sloužilo účetnictví vedené na papyru nebo hliněných tabulkách k zaznamenávání produkce a obchodu s obilím. Větší rozvoj potom nastává ve starověkém Římě, kde antičtí předci používali systém několika navzájem provázaných účetních knih.

A největší rozvoj účetnictví pokračuje i nadále v Itálii. Ve středověku se jednalo o obchodní velmoc a obchody by se bez účtů neobešly. Z Italského Janova pochází i první zmínky o systému podvojného účetnictví, a to již z roku 1340. Obchodníci si kromě pohybu majetku zaznamenávali také přírůstky a úbytky celkového jmění. Teoreticky potom základy moderního účetnictví popsal italský mnich Luca Pacioli v roce 1494 a tím položil základy i dnešnímu účetnictví. Paralelně a nezávisle na Evropském světě se účetnictví vyvíjelo i v Číně nebo Indii, což jenom svědčí o jeho významu.

Od konce 18. století začínají vznikat snahy o vylepšení podvojného účetnictví nebo vymyšlení nového systému. Těch opravdu vzniká celá řada, tzv. zlepšené podvojné účetnictví dovolovalo zjistit nejen stav majetku ale i výsledek hospodaření, dále vzniká anglické účetnictví, tabulkové účetnictví a mnoho dalších, které se však v praxi příliš neosvědčili a nepoužívají se. Největší změny v oblasti účetnictví s sebou přinesla průmyslová revoluce v 18. a 19. století.

Dnes existuje účetních metod celá řada a práci usnadňují vyspělé počítačové programy a systémy. Není však hračka vést si účetnictví správně, řešit mzdovou agendu nebo daňová přiznání a evidenci, a tak se vždy vyplatí mít na účetnictví odborníky, kteří se ve svém oboru vyznají.