Účetnictví nechte na nás

Účetnictví nechte na nás

Když už se někdo pustí do podnikání, přeje si být co nejúspěšnější. U podnikání je důležitá myšlenka, nápad a jeho realizace. Podnikatel musí zařídit mnoho věcí a každá z nich si žádá jeho plnou pozornost. Nesmí však zapomínat na vedení účetnictví, mzdové agendy a odevzdání daňového přiznání. Všechny tyto činnosti jsou časově náročné a stereotypní, je snadné v nich udělat chybu a je neustále potřeba sledovat související legislativu a novinky v ní.

Naše agentura SELLCO je tu právě proto, aby pomohla všem podnikatelům ušetřit čas a zbytečné chyby ve vedení účetnictví. Pro právnické i fyzické osoby zpracujeme všechny účetní a mzdové doklady i daňovou evidenci. V praxi to zahrnuje zaúčtování jednotlivých položek, čtvrtletní zpracování a přiznání DPH a příprava příkazu k úhradě. Výkazy zisku a ztrát pro majitele a další jednatele můžeme vypracovat v češtině, němčině i angličtině.

U mzdové a personální agendy provádíme výpočet mezd, zpracujeme přehledy na zdravotní pojišťovny a právu sociálního zabezpečení, u odcházejících zaměstnanců se postaráme o veškerou výstupní dokumentaci, u nově přicházejících vyhotovíme pracovní smlouvu pro všechny druhy pracovních poměrů.

Dále vás podle vašeho přání zastoupíme v jednání s jednotlivými úřady. Naše účast při kontrolách ze strany všech institucí je samozřejmostí a veškerá odpovědnost za zpracované doklady a vypočítané daně je zcela na nás. V případě zájmu můžeme poradit i v pracovně právní oblasti a daní. Daňová přiznání všeho druhu pro vás vypracujeme i pokud nejste našimi stálými klienty. Sídlíme v Praze a v Dubí u Teplic a není pro nás problém si pro veškerou potřebnou dokumentaci přijet do vašeho sídla.