Účetnictví nebo daňová evidence?

Účetnictví nebo daňová evidence?

Alespoň základní povědomí o tom, jaká je náplň práce účetních, má asi každý. Zjednodušeně řešeno, účetnictví má zaznamenávat a evidovat tok peněz ve firmě. Kdo přesně má ale povinnost si vést účetnictví a jaké druhy účetnictví vlastně existují? V tom už může mít spousta z nás zmatek.

Všechny osoby, které mají povinnost vést účetnictví, najdeme v zákoně o účetnictví. Tato povinnost se týká například právnických osob, které mají sídlo na území České republiky, fyzických osob, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku anebo osob, které jsou podnikateli a jejich obrat přesáhl v předcházejícím kalendářním roce částku 25 milionů korun.

Nicméně ne každý, kdo je OSVČ, musí být v obchodním rejstříku zaregistrován. Podnikatelé často dělají chybu v tom, že se do obchodního resjstříku zaregistrují, aniž by k tomu měli zákonou povinnost. Zbytečně si tak na sebe pletou bič. Jakmile se totiž jednou do obchodního rejstříku zaregistrují, vzniká jim automaticky povinnost vedení účetnictví.

Pokud zjistíme, že jsme povinni si účetnictví vést, měli bychom také vědět, jaký typ účetnictví je pro nás ten pravý. V praxi se dnes můžeme setkat s účetnictvím a daňovou evidencí. Tyto dva typy účetnictví nahradily dříve používanou terminologii podvojného a jednoduchého účetnictví.

V účetnictví se účtuje známým podvojným způsobem, jako má dáti/ dal. Účetnictví vlastně řeší stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, stará se také o náklady a výnosy firmy a zaznamenává výsledky jejího hospodaření. Daňová evidence, která nahradila jednoduché účetnictví, se týká většiny podnikatelů a od klasického účetnictví se trošku liší. Obsahuje pouze údaje o příjmech a výdajích a majetku a dluzích. V obou případech je pochopitelně nutné vést si podrobnou evidenci. Ta má obsahovat veškeré peněžní i nepeněžní příjmy, které podnikatel obdržel v průběhu celého kalendářního roku. Stejně tak musí OSVČ evidovat všechny daňově uznatelné výdaje, které byly v kalendářním roce uhrazeny.

Zatímco účetnictví upravuje primárně zákon o účetnictví, daňová evidence se řídí zákonem o daních z příjmů. Zatímco daňová evidence má za cíl především zjistit správnou výši základu daně z příjmů, účetnictví se hospodařením firmy zabývá mnohem komplexnějí.