Účetní servis pro ostravské firmy

Účetní servis pro ostravské firmy

Předností dobře zavedené účetní kanceláře na trhu financí profesionalita, spolehlivost a individuální přístup. Poskytuje svým klientům účetní servis, daňové a právní poradenství. Takovou účetní kanceláří je na severu Moravy AUDIT FM, která se věnuje především klientům z Ostravy, Frýdku-Místku a okolí. Nabízí dlouhodobou spolupráci, zpracuje účetnictví a daně, poskytne i jednorázové daňové poradenství nebo udělá finanční audit. Na každou oblast má tato kancelář odborníky, účetní, daňové poradce a auditory.

Je schopna pomoci těm firmám, které nemají svou vlastní účetní nebo potřebují zaškolit zaměstnance. Účetní kancelář bude vést účetnictví i daňovou evidenci, účetnictví zavede, provede účetní dohled ve firmě i zajistí konzultace. Účetnictví je vedeno právnickým osobám, příspěvkovým a neziskovým organizacím, součástí účetních služeb je vedení daňové evidence, přehledů pohledávek a závazků, hmotného a nehmotného majetku. Účetní kancelář připraví podklady pro daňové přiznání , a to pro DPH, daň z příjmu, silniční daň, daň z nemovitosti a další. Dle požadavků klienta zpracuje měsíční a čtvrtletní statistické výkazy, účetní závěrku včetně povinných příloh a poskytne při jejích sestavování poradenskou součinnost. Účetní kancelář na svoje klienty komunikuje s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Zajistit si služby v oblasti vedení mzdové agendy má smysl pro firmy, které mzdovou účetní nemají, případně firmu rozšířili a potřebují zajistit větší agendu.  AUDIT FM povede mzdovou agendu, zpracuje mzdy, náhrady, odvody, zákonné pojištění a srážky ze mzdy. Připraví také podklady pro výpočet ročního zúčtování daní, vytvoří statistické výkazy, bude zastupovat klienta před úřady a zajistí elektronický import dokladů a bankovních výpisů.