Účetní nebo daňový poradce?

Účetní nebo daňový poradce?

Velké firmy a podniky zpracovávají účetnictví a problematiku daní podle přesně stanovených kompetencí, ale menší společnosti někdy váhají, kdy se mají obrátit na účetního a kdy na daňového poradce. Problém je aktuální zejména na přelomu roku, protože v prvních měsících každého kalendářního roku roku se sestavují účetní uzávěrky a vzniká povinnost podávat daňová přiznání. Zákon o daních z příjmů stanoví, že základ daně se vždycky vypočítává z výsledku hospodaření poplatníků, kteří vedou účetnictví. To je regulováno speciálním zákonem, vyhláškami a státem vydávanými účetními standardy. Problematika účetnictví a daní je tedy vzájemně propojena, protože základem pro výpočet daní a zpracování přiznání je správně zpracované účetnictví. Jestliže není dobře vedené a není v souladu s právními úpravami, podnikatel se vystavuje velkému riziku, protože nemusí správně prokázat základ daně. Z uvedeného vyplývá, že práce účetního je velmi zodpovědná a pokud se jí fyzická osoba věnuje jako hlavní výdělečné činnosti, je na místě, aby se řádně pojistila pro případ způsobených chyb. Takové pojištění kryje i případné škody při doměření daně z příjmů.

Účetnictví obsahuje řadu operací, které na základ daně nemají žádný vliv. Je to například snižování hodnoty starých zásob, tvorba rezerv na finanční výdaje, reklamační řízení nebo i nevybraná dovolená. Účetní položky, které neovlivní základ daně, však někdy ovlivňují celkový výsledek hospodaření a zobrazí se ve výši jmění společnosti. To je rozhodující zejména tehdy, když se jeden z majitelů firmy rozhodne svou činnost ukončit a začne vyjednávat o vypořádání. Taková situace nastane také v případě, kdy se projednává dědictví nebo dojde k rozvodu manželství.

Proto je třeba jednoznačně doporučit, aby každý podnikatel navštívil odborníka na účetnictví a jeho výběr nepodceňoval. První, na co by se měl ptát, je profesní pojištění. Certifikovaný účetní je navíc v situaci, kdy mu účast v profesním uskupení ukládá povinnost se vzdělávat a dodržovat etická pravidla. V případě pochybení certifikovanému účetnímu hrozí i disciplinární řízení. Někteří účetní jsou zároveň i daňovými poradci, můžete tedy najít komplexní službu a získat profesionální účetní služby spolu s daňovou problematikou.