Strážci daní

Strážci daní

„Na světě jsou jenom dvě jistoty- daně a smrt.“ Tento slavný citát vyřčený Benjamiem Franklinem rozhodně nemá k pravdě daleko. Dalo by se říci, že daně jsou prokletím dnešní doby, protože i když o jejich placení rozhodně nestojíme, narážíme na ně téměř všude. Jednou z nejméně oblíbených daní, se kterou se běžně setkáváme na výplatní pásce, je daň z příjmu. Tato daň nám každý měsíc nezanedbatelně snižuje výplatu, z čehož asi nikdo z nás radostí neskáče. Obecně se pak daně rozdělují na přímé a nepřímé. Přímé daně se ukládají jednotlivcům popřípadě firmám, zatímco daně nepřímé jsou uvaleny na statky a služby a odvádějí je přímo prodávající. Určitě všichni známe vášnivé kuřáky, nebo jimi dokonce sami jsme. Každý kuřák, který si koupí krabičku cigaret nebo balíček tabáku, podstatně více peněz za tzv. spotřební daň, která je na tabákové výrobky uvalována. Jinak tomu není ani v případě alkoholu nebo pohonných hmot. Vůbec nejčastější daní je ale daň z přidané hodnoty (DPH), kterou jsme nuceni platit při nákupu v podstatě veškerého zboží nebo služeb.

A kam vlastně všechny ty peníze jdou? Obecně jsou daně peníze na financování vládních programů získané zdaněním. To znamená, že vše, co státu z daní odvedeme, by mělo posloužit přímo státu, tedy zprostředkovaně i nám samotným.

Míra zdanění sama o sobě má významný vliv například na motivaci k práci. Pokud jsou daňové sazby příliš vysoké, může to mít za následek to, že se lidi budou snažit daním vyhnout, což v praxi může znamenat, že se lidé budou obecně věnovat více svému volnému času, než- li práci.

Daně jsou tedy ruku v ruce se všemi příjmy i výdaji. Nejsou to ale jen jednotlivci, kteří se s daněmi potýkají. V případě firem je tomu stejně. Ale protože může být velmi těžké vyznat se ve veškerém toku peněz ve firmě a ještě si je svědomitě zakládat a u toho řešit vlastní byznys, jsou na tuto práci najímány ve firmě nepostradatelné osoby- účetní. Účetní má vlastně pod palcem veškeré příjmy a výdaje, které firma kdy provedla nebo provede, a to od tak zanedbatelných jako je nákup toaletního papíru a mýdla na firemní záchody, přes ty velké jako jsou například nákupy firemních aut, až po zařizování všech potřebných věcí ohledně nově příchozích nebo odchozích zaměstnanců. I když se mnohým může vedení účetnictví a samotná práce účetní zdát nudná popřípadě nedůležitá, opak je pravdou. Bez dobrých účetních by firma jen těžko fungovala.