Stát se daňovým poradcem není jednoduché

Stát se daňovým poradcem není jednoduché

Firmám i osobám samostatně výdělečně činným nabízejí svoje služby společnosti, které se věnují vedení účetnictví a někdy i personalistice a daňovému poradenství. Jaká ale je cesta k profesi daňového poradce?

Zájemce o tuto profesi musí složit kvalifikační zkoušku. Podmínkou je mít vysokoškolské vzdělání, a to nejméně v bakalářském programu. Zájemce musí být bezúhonný, mít plnou způsobilost k právním úkonům, nesmí vykonávat činnost, funkci nebo zaměstnání, které jsou podle právních předpisů neslučitelné s podnikáním, nesmí být v pracovně právním, služebním nebo jiném poměru ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti spadá kontrola daní. Ke zkoušce se nesmí přihlásit člověk, který byl v posledních pěti letech ze seznamu daňových poradců vyškrtnut.

Kvalifikační zkouška není vůbec jednoduchá, má dvě písemné a ústní část. V každé z písemných zkoušek jsou praktické příklady a teoretický test. Aby žadatel písemnou zkoušku splnil, musí za každý praktický příklad a teoretickou část dostat alespoň polovinu z možných bodů. Písemka se píše asi pět hodin, smí se při ní používat jen kalkulačka a nahlédnout lze pouze do sbírek zákonů, soudních rozhodnutí, případně časopisů a knížek. Pokud se zájemci o profesi daňového poradce podaří splnit požadavky obou písemných zkoušek, postupuje k ústní části. Při té se komise podrobně ptá na nedostatky u písemek, žadatel musí navíc prokázat znalost právních norem o daních, někdy i starších, ale dosud platných předpisů. Ústní zkouška trvá asi 45 minut.

Žádosti o kvalifikační zkoušku přijímá Komora daňových poradců. Obsahuje vyplněný formulář se žádostí, dotazník s informacemi k výpisu z rejstříku trestů a kopii vysokoškolského diplomu. V žádosti musí žadatel vyznačit, ke kterým částem kvalifikační zkoušky se hlásí, a zaplatit poplatek ve výši 7 000 Kč.