S čím vším vám pomůže notář?

S čím vším vám pomůže notář?

Profese notáře nezahrnuje jen ověřování pravosti významných listin, jak by si mnozí z nás mohli myslet. Jeho pravomoci jsou mnohem širší a jsou situace, kdy se bez jeho služeb neobejdeme. Notář na jedné straně působí jako představitel veřejného notářského úřadu, což zahrnuje především soudní dědické řízení, ale na straně druhé může poskytovat i služby právní pomoci, avšak v omezeném rozsahu. Notář je v podstatě podnikající osoba, která je do svého úřadu jmenována státem. Z toho plyne že na rozdíl od advokáta si za své služby nemůže účtovat libovolně vysokou částku, ale jeho odměna musí být v souladu s vyhláškami státu.

Nejzákladnější činností notáře, kdy jeho služby musí využít opravdu každý je dědické řízení. Notář provádí soupis majetku, prověřuje existenci závěti a řeší veškeré jednání s dědici. Sám si pozve vypravitele pohřbu, protože se předpokládá, že ten bude mít o zesnulém dostatečné informace. Notáře bude zajímat, zda zesnulý po sobě zanechal závěť, dále bude požadovat seznam veškerého majetku a všech potencionálních dědiců. Dědické řízení většinou trvá kolem roku a dokud se neuzavře, musíte nechat veškerý majetek ležet ladem.

Služby notáře se vám také mohou hodit při koupi movité ale i nemovité věci, a to hned v několika případech. Před koupí samotnou je vhodné zjistit, zda daná věc není zastavena ve prospěch někoho jiného, což notář za malý poplatek ověří v Rejstříku zástav. Při prodeji nemovitosti často dochází k časovým prodlevám mezi úhradou kupní ceny a převodem na kupujícího. Notáři mohou poskytovat úschovu peněz, listin nebo cenných papírů a peníze jsou v tomto případě oprávněni vydat až poté, co dojde k převodu vlastnického práva.

 

V případě, že půjčujete peníze známému a chcete mít zaručenou jejich návratnost, je vhodné sepsat notářský zápis k vykonatelnosti. Obsahem této smlouvy je zavázaní dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splatí svůj dluh a pokud tak neučiní, může věřitel bez dalšího soudního řízení požádat o exekuci.

V oblasti rodinného práva má potom notář výsadní postavení. Ať už se jedná o předmanželskou smlouvu, rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, nebo další smlouvy upravující majetkové poměry, budete muset notáře navštívit.