Řešení sporu svěřte advokátovi

Řešení sporu svěřte advokátovi

Život je dlouhý a přestože si to zpravidla nepřejeme, dostaneme se někdy do problémů, které bez odpovídajícího právnického vzdělání dokážeme sami jen stěží vyřešit. Asi jen málokdo si troufne předstoupit před trestní senát sám, je však na jeho rozhodnutí, zda si obhájce najde. Jsou ale i situace, kdy musí mít obviněný obhájce povinně, ze zákona. A někdy už v přípravném řízení. Vzhledem k tomu, že advokát poskytuje svoje služby za úplatu, není pro nemajetného člověka taková situace jednoduchá. Doloží-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu nebo soudce, že má nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu. V takových případech hradí náklady obhajoby plně nebo částečně stát.

Advokáta si ale lidé hledají v daleko větší míře při řešení osobních a pracovních problémů. Například při rozvodovém řízení, při stanovení výživného a vypořádání majetku manželů po rozvodu. Advokát zastupuje jednoho z rodičů v řízeních o dítě, pomáhá dojednat podmínky střídavé péče, společné péče nebo péče jednoho z rodičů. A také styk s dítětem a výši výživného na něj. Do sporu se mohou dostat nejen partneři, ale také sourozenci nebo rodinní příslušníci. Například při dědickém řízení.

Dalšími problémy, se kterými se lidé na advokátní kanceláře obracejí, souvisejí s dopravou a řízením motorového vozidla. Jde o řešení pojistných událostí, dopravních nehod, a také případů, kdy řidič přijde o řidičský průkaz. S dopravními nehodami souvisí i náhrada škody na zdraví, majetku a z porušení smlouvy nebo zákonné povinnosti.

Advokát ochrání vaše práva také při prodeji nebo koupi nemovitosti, při těchto transakcích přijme do úschovy finanční hotovost a důležité listiny, sepíše kupní, darovací nebo nájemní smlouvu. A také smlouvu o zřízení věcného břemene.

Dokáže vás obhájit také jako spotřebitele. A to při reklamaci koupeného zboží nebo sjednaných služeb. Třeba když si koupíte auto nebo dům a během krátké doby zjistíte, že vozidlo nebo nemovitost mají skryté vady, na které vás prodávající neupozornil.

Advokacie je zkrátka řemeslo jako každé jiné. Právní rada nebo smlouva není univerzální, je určena pro konkrétního klienta a advokát za ni nese veškerou odpovědnost.