Odborníci na daně

Odborníci na daně

Proto, aby stát mohl fungovat a plnit povinnosti, které mu jeho funkce ukládá (například zajistit bezpečnost obyvatelstva, ochrana životů a majetkových hodnot), je důležité, aby na to všechno měl dostatečné finanční prostředky. Stát jako takový ale nemůže začít podnikat, nebo se někde zaměstnat, aby si peníze vydělal, musí je tedy získávat jinak. Proto se vymyslely daně. Daň je tedy zákonem nařízená platba do rozpočtu státu. Aby tento systém fungoval a lidé se ho nesnažili obcházet, bývá jeho porušení (tzn. nezaplacení daně) sankciováno navýšením daně samotné, nebo je bráno jako zločin. Velmi vyjímečně a za přísných podmínek ale existují i případy, ve kterých může být výše daně snížena nebo dokonce úplně odpuštěna. To se ale většiny z nás asi netýká, a tak se s placením daní musíme, jak se říká, popasovat.

Daně ve společnosti, existují v podstatě od doby, kdy vznikla nějaká svrchovaná autorita (panovník), která je tedy z pozice své moci mohla po svých občanech (v době království poddaných) vymáhat. I když jsou historicky daně spjaty se vznikem peněz, neplatily se vždy jen v penězích. Dříve byly možné také platby v neutráliích nebo ve formě služby, a to jak pracovní povinností (robota, branná povinnost), tak přímo aktivní vojenskou službou.

Dnes ale žijeme ve 21. století a daně dostávají podstatně jiný rozměr. Jiné daně platíme jako podnikatelé a zaměstnavatelé, jiné zase jako zaměstnanci. Ať tak či tak, může být často problematika daní pro obyčejného člověka španělská vesnice. Obzvlášť pokud se rozhodneme podnikat a případně si i vybudovat firmu, ve které budeme zaměstnávat další lidi. V tomto případě budeme určitě potřebovat s daněmi, jejich placením a vedením přehledů pomoct. Člověk, který je v tomto oboru (podnikání) nový, se může setkat s mnohými překážkami a nástrahami zejména v oblasti financí, kterým sám nemusí být schopen porozumět. Pro tyto případy je dobré najmout si účetní, a to ať už jednotlivce nebo firmu, zkrátka někoho z oboru, kdo se mu bude o všechny příjmy a výdaje a s nimi spojené zdaňování starat. Pokud chceme vybudovat úspěšnou a prosperující firmu, je zodpovědné vedení účetnictví rozhodně krok správným směrem.