Musíte ze zákona provádět audit?

Musíte ze zákona provádět audit?

Podnikání souvisí s řadou administrativních úkonů, ve kterých se laik jen těžko orientuje. Výhodné je najmout si na tyto služby odbornou firmu, která vše zajistí. Je to především provádění statutárního auditu ziskových a neziskových organizací, ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie, forenzní audity, vedení podvojného účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy. Řádnou i mimořádnou účetní uzávěrku jsou povinni mít ověřenou auditorem účetní jednotky, které ze uplynulý rok dosáhly obratu 80 milionů korun, mají aktiva vyšší než 40 milionů korun a průměrný přepočtený počet zaměstnanců vyšší než padesát osob. Akciové společnosti ze zákona musejí provádět audit už při dosažení jednoho z ukazatelů, společnosti s ručením omezeným a fyzické osoby při dvou ukazatelích.

Firma, zaměřená na účetnictví, poskytne i daňové a účetní poradenství, kompletně zpracuje DPPO a DPFO včetně souvisejících přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, zpracuje vnitropodnikové směrnice a bude svého klienta zastupovat i na úřadech. Povede účetní deník, hlavní a pokladní knihu. Účtovat může na střediska, zakázky nebo akce podle požadavku zákazníka. Evidence DPH spočívá v sestavování měsíčního nebo čtvrtletního přiznání k DPH, včetně seznamu daňových dokladů. Lze si domluvit i další účetní práce, jako je vedení skladové a operativní evidence, inventárních karet dlouhodobého majetku a karet časového rozlišení a rezerv.

Veškerá účetní agenda je zpracována kvalitně a včas, informace jsou předávány důvěrně a diskrétně, aby nedošlo k jejich úniku. Klient zpravidla ocení, když s ním účetnická firma neustále komunikuje a je schopna vyřešit všechny aktuální problémy. Výhodou je také to, že účetnické firmy spolupracují s celou řadou dalších odborníků, jako je daňový poradce, právník, odhadce nemovitostí a geodet, takže zajistí komplexní služby. Obracet se na ně mohou i cizinci, v případě potřeby jim zajistí překladatele a tlumočníka.