Minimalizace daňového zatížení ochrání firmu

Minimalizace daňového zatížení ochrání firmu

Pražská společnost Sporos Consulting vznikla v roce 1997 a už v té době navázala na pětileté zkušenosti svých zakladatelů. Od svého založení se zabývá především vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním účetním a daňovým poradenstvím, pro svoje klienty zajišťuje také účetní audit. V současné době má přes dvě stovky stálých zákazníků z řad fyzických i právnických osob, především podnikatelů. Služby jsou poskytovány v rozsahu potřeba a požadavku zákazníků, jde především o kompletní dodávku služeb.

Sporos Consulting svým klientům zpracovává přiznání ke všem daním, dani z přidané hodnoty, dani z příjmů právnických osob, dani z příjmů fyzických osob a dani silniční. Přiznání k DPH je u klientů, plátců DPH, automaticky jedním z výstupů. Jestliže má klient vlastní účtárnu, provádí se kontrola správnosti vypracování přiznání a kontrola formální správnosti vybraných daňových dokladů. Daň z příjmů jak právnických, tak fyzických osob se vypočítává z výstupů účetnictví, vedeného Sporos Consulting, případně účetnictví, vedeného klientem a společností kontrolovaného. Daňový audit využívají zejména ti klienti, kteří v minulosti nevyužívali služeb daňového poradenství a chtějí si od specialisty nechat prověřit, zda svoje daňové povinnosti plnili správně. V případě kontroly finančním úřadem by jim hrozil nedoměrek daně a z toho vyplývající postih. Daňový audit se obvykle provádí z daně z příjmu a z daně z přidané hodnoty. Výsledkem je seznam nedostatků a chyb, doporučený způsob jejich odstranění s co nejmenším dopadem do hospodaření klienta a doporučené změny v systému evidence, které chyby včas odhalí a předejdou jim.

Daňová optimalizace je nedílnou a důležitou součástí každé společnosti. Lze jí minimalizovat daňové zatížení do budoucnosti, předejít nepříznivým daňovým dopadům nevhodně načasovaných investic, podpisu nevýhodných smluv a dalším nepříjemnostem.