Máte nápad? Chraňte se před konkurencí

Máte nápad? Chraňte se před konkurencí

Potřebovali byste svůj výrobek nebo výjimečný nápad ochránit před praktikami nekalé soutěže a odcizením? Obraťte se na odborníky, kteří dokáží vaše duševní vlastnictví a autorská práva náležitým způsobem právně ochránit, a případně vás i zastoupit v právních sporech, spojených s průmyslovým nebo autorským právem.

Touto problematikou se zabývá firma Retropatent s. r. o. z Liberce. Tým evropského patentového a známkového zástupce Mgr. Kamila Kolátora vám pomůže zaregistrovat ochranné známky nejen v České republice, ale také v zemích Evropské unie a dalších zemích světa.

Mgr. Kamil Kolátor zahájil svou činnost v roce 1992, v roce 2007 založil společnost Retropatent a v současné době má díky spolupráci s dalšími patentovými kancelářemi kontakty v 84 zemích světa. Největší podíl jeho služeb představuje zastupování klientů před Úřady průmyslového vlastnictví v České republice a v zahraničí, zajišťování ochrany jejich duševního vlastnictví, především ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů. Pokud se klient dostane do problémů, může počítat s tím, že právní kancelář Retropatent bude hájit jeho zájmy před správním nebo i jiným soudem a domáhat se jeho práv.

A co to ochranná známka vůbec je? Je to právní nástroj na ochranu značky, kterou se firma odlišuje od ostatních, uvádějících na trh podobné výrobky nebo služby. Ochrannou známkou může být slovo, fráze nebo logo, kterým se označuje zboží, barva, tvar výrobku nebo obal. Výrobek však není chráněn automaticky, musí být zapsán do rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví. Vlastník je povinen známku řádně užívat a pečovat o ni, pokud tak nečiní, je po pěti letech neužívaná známka zrušena. S ochrannými známkami se denně setkáváme, aniž bychom si to uvědomovali. Je to třeba název výrobce automobilů Škoda, logo dvojitého oblouku sítě rychlého občerstvení McDonald, kombinace písma a grafiky, symbolizující firmu IBM nebo tvar láhve, ve které si kupujeme Coca-Colu.

Vynálezy ochraňují patenty, které zaručují vlastníkovi výhradní právo vynález využívat, výrobek vyrábět, uvádět do oběhu, případně umožnit využívat vynález jinou osobou na základě licenční smlouvy.