Máte i Vy svou účetní?

Máte i Vy svou účetní?

Účetnictví je pojmem, který straší nejednoho začínajícího podnikatele a není divu. Mzdová agenda totiž představuje pro širokou laickou společnost velice komplexní oblast, do které musí proniknout a pečlivě ji nastudovat, pokud se v ní chtějí s jistotou pohybovat. Jedná se však o nelehký úkol, a proto mnozí vyhledávají pomoc odborníků – účetních a finančních poradců.

Co si pod touto agendou přesně představit a kdo všechno účetnictví musí vést? Pomocí účetnictví se zachycuje podvojnými zápisy informace o stavu a pohybu majetku a všech aktiv, dluhů i jiných pasiv. Neopomenutelnou součást tvoří také informace o nákladech a výnosech a o celkovém výsledku hospodaření. Během procesu účtování je nutné dodržovat všechny právní normy upravující vedení účetnictví a klíčové jsou také znalosti veškerých účetních principů, jako jsou například podvojné zápisy pro jednotlivé účetní případy, správné ocenění majetku či porozumění významu jednotlivých složek aktiv a pasiv. Účetnictví si musí vést každá právnická osoba, fyzická osoba si může zvolit mezi vedením účetnictvím, daňovou evidencí a paušálními výdaji. Výhodou paušálních výdajů je, že je potřeba pouze základních znalostí a ve většině případů je podnikatel schopen si ji obstarat sám. U daňové evidence je tomu velice podobně, v tomto případě je však nutné se podrobně seznámit se všemi informacemi a pravidly.

Jste začínající podnikatel a jednoduše si nevíte rady? Nebo zkrátka chcete být spolu se svou firmou v rukou odborníka a mít jistotu? Pokud na jednu z těchto otázek odpovídáte „ano“, není jednoduššího řešení, než využít služeb odborníka – kvalifikované/ho účetní. Takový účetní vám může pomoci s jednorázovými úkoly na základě externí spolupráce, nebo přímo jako váš stálý zaměstnanec. Velkou výhodou je bezesporu to, že vám je účetní schopen poskytnout současně i další poradenství, má navíc přístup k profesionálním účetním programům, práce je pak efektivnější a celkový výsledek se k vám dostane pravděpodobně rychleji i s větší přesností.