Labyrintem paragrafů snadno a rychle

Labyrintem paragrafů snadno a rychle

Hledáte zkušeného ekonoma, který by vám poradil a pomohl vyplnit příslušná daňová přiznání, hlídal lhůty k zaplacení daní a zároveň vám poradil, abyste všechny svoje povinnosti plátce daně splnili, a přitom nevynakládali prostředky zbytečně? Obraťte se na některého z odborníků, který má dlouholeté zkušenosti, je certifikovaný Komorou daňových poradců a nabízí komplexní vedení účetnictví. Ideální je najít specialistu v oboru, který poskytuje nejen daňové, ale i účetní poradenství, zpracovává daňová přiznání pro daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovitého majetku. Tak budete mít jistotu, že vám žádný termín neuteče a nebudete platit penále za opožděné platby. Pro takové specializované firmy je zpravidla samozřejmostí i vedení účetnictví, zpracování daňové evidence a zpracování mezd. Konzultace si žádají fyzické osoby i podnikatelské subjekty, protože daňová povinnost se nevyhýbá nikomu. Odborník rád najde nejvhodnější řešení pro každého klienta v rámci jím poskytovaných služeb.

Přes největší úsilí se může stát, že se člověk dostane do finančních problémů, nebo naopak věřitelem a potřebuje insolvenčního správce. Ten v rámci svých služeb provede klienta celým insolvenčním řízením, včetně účetních a daňových služeb. Zpracuje insolvenční návrh, návrh na oddlužení, přihlásí pohledávky v rámci řízení, řádný insolvenční návrh včetně všech příloh, provede likvidaci společnosti, v době insolvenčního řízení povede účetnictví a dlužníky bude v průběhu celého řízení zastupovat. Jedině rychlé jednání může dlužníka zachránit od dalších problémů. Jakmile jsou pohromadě všechny potřebné podklady, může insolvenční správce vypracovat návrh na oddlužení a odeslat ho na soud. Po jeho doručení je dlužník zapsán v insolvenčním rejstříku a je chráněn před vymahači a exekutory. Všechny dluhy se spojí do jednoho a začne proces oddlužení. Mohou ho využít i podnikatelé, aniž by museli přerušit nebo zastavit svou činnost.